Category: Lars Einar Engström blogg

Lars Einar Engström (www.sexisten.se) är författare, föreläsare och konsult. Han arbetar bl. a med rekrytering, mentorskap och organisationsutveckling. Bloggar på IHM och MARC (onthemarc.org) och nu även på Klara K. (Engströms åsikter är hans egna och representerar inte nödvändigtvis Klara Ks åsikter).

Lars Einar Engström

Me Tarzan, you Jane

Forskarna Michael Kimmel och Robert Brannon (New York University, Stony Broke) slog för ett antal år sedan fast att ett av manlighetens problem är att ”chansa och ge järnet”, går det så går det...

Lars Einar Engström

En sexists funderingar

Behövs det mer forskning? Absolut, säger forskarna. Verkligen? Till vad? Jag vet inte hur många rapporter jag sett från hela världen de senaste tio åren och alla pekar åt samma håll. Låt mig först...

Lars Einar Engström

Är det synd om män?

Självklart finns det män, män – i – skor, som det är synd om, av olika anledningar. Men om vi tittar på mannen i samhället i stort, ser det fortfarande rätt lugnt ut. Inte...

Lars Einar Engström

Att göra kön

”Vi görs till kvinnor.” Simone De Beauvoir, skrev ju så och menade väl ”platsen” i den sociala hierarkin och inte när det gäller det biologiska könet. Antar jag. Intressant är dock att först 2010...

Lars Einar Engström

Att kalla någon för hora

För mig som arbetat med sexismen på heltid de senaste tio åren kommer det inte som någon överraskning att en ung man kallar en kvinna för hora. Det är ett vanligt tillmäle i dagens Sverige, på...