skip to Main Content

Uthyrningsföretaget Cramo har tecknat ett samarbetsavtal med Klara K. Genom avtalet blir Cramo även sponsor för den årliga Klara K-dagen i Stockholm.

”Idag är andelen kvinnor i Cramos depåverksamhet 11%” säger Ingrid Hollertz, HR-chef. ”På tok för lite, men i vart fall bättre än genomsnittet i byggbranschen. Och vi har sett en positiv utveckling de senaste åren”.

För att locka och behålla fler kvinnor arbetar Cramo med en rad olika projekt:

Ett samarbete med ett rekryteringsföretag som hjälper till att hitta fler kvinnor till Cramos arbetsplatser. En karriärsida som lyfter fram kvinnliga medarbetare som goda exempel. En ny kollektion arbetskläder som är bättre anpassade för kvinnor, är exempel som Ingrid Hollertz nämner.

”För att behålla de kvinnor som redan arbetar på Cramo startar vi upp kvinnliga nätverk i alla regioner, och här räknar vi med att engagemanget i Klara K ska ge både kunskap och inspiration”.

Läs mer om samarbetet här.

Back To Top
Sök