skip to Main Content

Jag är inte kränkt som kvinna, Gustav Fridolin!

”Jag kände till det. Jag hade inte förstått hur kränkande vissa kvinnor tycker att det kan vara”, sa Gustav Fridolin i SVT med anledning av att miljöpartisten Yasri Kahn vägrade ta en kvinnlig journalist i handen.

Samma Yasri Kahn som var på väg att väljas in i regeringspartiets styrelse.

Det är beklämmande att Gustav Fridolin tror att en feministisk regerings uppgift är att ”vissa kvinnor” inte ska känna sig kränkta. Hade hoppats på lite mer, får jag erkänna.

News flash! Feminism innebär en strävan efter att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Helt i linje med de jämställdhetspolitiska mål som en enig riksdag antagit.

Allt agerande som markerar att det ena könet är mindre värt än det andra, motarbetar de jämställdhetspolitiska målen är direkt antifeministiskt.

Hans uttalande gör mig osäker på hans politik som utbildningsminister. Är Gustav Fridolins ambition bara att vissa flickor inte ska bli kränkta i skolan eller ska vi ha en skola som tar till vara på allas potential och som bäddar för nya generationer med medvetna och inkluderande medborgare som inte belastas av gamla normer och fördomar som står i vägen för det samhälle vi säger att vi vill skapa?

Jag är inte kränkt som kvinna. Jag är besviken som feminist. Tror att Gustav Fridolin själv behöver sätta sig i skolbänken för att lära sig mer om inkludering och feminism.

Vi ska absolut ha respekt för kulturella eller religiösa olikheter. Men det innebär inte att vi måste ha respekt för respektlöshet.

En feministisk politik ekar tom om inte partierna i regeringen också genomsyras av feministiska värderingar internt.

 

Back To Top
Sök