skip to Main Content

Nätverket tipsar: Så leder du i motstånd

I en stor Gallupundersökning (som finns här) gjord i 142 länder om hur engagerade människor känner sig på jobbet hittar vi nattsvarta siffror.

Svaren kan delas in i tre kategorier.

  1. Medarbetare som känner engagemang, som bidrar med egna initiativ och som strävar mot uppsatta mål.  I Sverige var 16 procent av de svarande engagerade, att jämföra med bara 11 procent globalt.
  2. Oengagerade medarbetare som bara sitter av tiden, utan att bidra med sin energi. I Sverige var den här gruppen 73 procent, att jämföra med 63 procent globalt.
  3. Aktiva motståndare är medarbetare som saboterar för företaget. De orsakar olyckor, dålig stämning och producerar sämre. De är själva sjuka mer än andra, men orsakar också ohälsa hos sina chefer då de tar upp oproportioneligt med tid. I Sverige är den här gruppen 11 procent, jämfört med globalt på 24 procent.

På Klara K:s nätverksträffar i september var det den sista gruppen vi diskuterade. Hur leder vi i motstånd? Några av nätverkets tips har vi sammanfattat här:

  • Identifiera vilka som tillhör vilken grupp – be dina medarbetare definiera om de är anställda, medarbetare eller medledare.
  • Enskilda samtal – ta reda på orsaken till motstånd.
  • Isolera – i vissa lägen bör man se till att personer i grupp 3 inte får för stor påverkan på övriga medarbetare.
  • Förebyggande åtgärder – flera medlemmar tog hjälp av t ex psykologer som en del av medarbetarnas personliga utveckling.
  • Tydliga mål – var tydlig med vad du förväntar dig av varje medarbetare. Ibland är bristande engagemang ett uttryck för osäkerhet och rädsla.
  • Uppföljning, uppföljning, uppföljning.
  • Avveckla – ibland är det nödvändigt att skiljas åt.
Back To Top
Sök