skip to Main Content

Klara K prisar förebilder

I samband med Klara K-dagen med temat En ny historia delade Klara K den 6 december ut fyra förebildspriser.

Årets förebild – Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet
Årets uthållighetspris – Pia Sundhage, förbundskapten landslaget
Årets ögonöppnare – Elaine Eksvärd, författare och föreläsare
Årets pingvinpris* – Anita Sarkeesian, vloggare och mediekritiker

En Klara K-förebild ska ha visat på mod, integritet och innovation. Gjort sin röst hörd och tagit en risk för att skapa nytta utanför sig själv och sin organisation. 

Se motiveringarna nedan.

“Vi är extremt stolta över alla årets pristagare. De har alla visat på stort mod och integritet, precis det vi söker i en förebild”, säger Camilla Wagner, VD Klara K.

Årets förebild, Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
Det sägs att tro kan förflytta berg, men ska man verkligen få något gjort krävs makt och mandat. Och att man tar sitt uppdrag på största allvar. Det har årets förebild gjort. Med kvaliteten som riktmärke har hon sett till att fler får röst och på så sätt gjort upp med gamla dammiga sanningar. Internationellt är svensk film därmed inte längre synonymt med nakna kvinnor, sexscener eller män som gör upp med sina faderskomplex. Nu är svensk film högkvalitativ, mångfacetterad och jämställd. Och hela världen vill veta hur hon gjorde. Årets förebild är Filminstitutets vd Anna Serner.

Årets uthållighetspris till Pia Sundhage, förbundskapten fotbollslandslaget
Att drömma om något som aldrig gjorts förut kan vara antingen galenskap eller målmedvetenhet. Hela resan har präglats av orättvisa villkor – i allt från tillgänglighet till ekonomi. Många har avfärdat årets pristagare, och andra kvinnor med samma passion, med en fnysning eller till och med hån. Men i somras visade hon på stort ledarskap och vände prefixet dam- till något att räkna med. Hon och hela landslaget tog med sig ett silver hem från Brasilien. Årets uthållighetspris går till Pia Sundhage.

Årets ögonöppnare till Elaine Eksvärd, författare och föreläsare
Maktmissbruk i alla former kräver tystnad och bortvända blickar. Det kräver också att den som utsätts bär skammen, för utan skammen går förövaren inte säker. Årets ögonöppnare var redan framgångsrik. Hon hade redan en plattform. Men istället för att fortsätta i tystnad valde hon att använda sin röst. Hon använde sin plattform för att bryta tystnaden och lägga skammen där den hör hemma. Det ger hopp, inte bara för dem som utsatts för samma typ av övergrepp, utan för alla som behöver utmana tystnadskulturen. I din familj, i din organisation eller i samhället i stort. För boken Medan han lever – ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet ger vi priset Årets ögonöppnare till Elaine Eksvärd.

Årets Pingvinpris* till Anita Sarkeesian
Att få göra sitt jobb utan dödshot är en rimlig förväntan på en arbetsdag. Tyvärr är det inget årets Pingvinpristagare kan ta för givet. Hon är inte krigskorrespondent, åtminstone inte i ett krig vi kände till. Men tydligen är vissa beredda att ta till krigsåtgärder för att bevara och återskapa normer som motverkar en jämställd utveckling. Trots att hon lever i vad som kallats världens största demokrati är det fortfarande förenat med livsfara för en kvinna att ta plats och dessutom ifrågasätta mäktiga industriers sätt att tjäna pengar på stereotypa och sexistiska produkter. Med Pingvinpriset vill vi visa att vi är fler som hejar på än som hatar. Även på den här sidan av Atlanten. Vägen till förändring går genom insikt och utbildning. Röster som når fram får inte tystas. Därför går Klara Ks Pingvinpris 2016 till Anita Sarkeesian.

*Pingvinmetaforen handlar om att sluta upp kring modiga människor och visa sitt stöd offentligt. För att överleva den extrema vintern på Antarktis sluter kejsarpingvinerna upp tätt intill varandra för att hålla värmen. Pingvinerna ytterst behöver, efter en stund i isvindarna, få komma in och värma sig i flocken.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Wagner, VD Klara K
Mobil: 070-090 1157
E-post: camilla@klara-k.se

Klara K är ett chefsnätverk för kvinnor och har som mission att boosta kvinnors karriärer, utöka deras kontaktytor för affärer och erfarenhetsutbyte, samt verka för ett mer jämställt arbetsliv. Nätverket grundades 2007 och drivs sedan 2015 av Camilla Wagner och Petra Nedfors.

www.klara-k.se


Bilder (klicka för större bilder)

Årets förebild Anna Serner. Foto: Ivan da Silva.
Camilla Wagner och Anna Serner. Foto: Ivan da Silva.
klarak-3675
Årets uthållighetspristagare: Pia Sundhage. Foto: Ivan da Silva.
klarak-3436
Pia Sundhage. Foto: Ivan da Silva.
klarak-2834
Årets ögonöppnare: Elaine Eksvärd. Foto: Ivan da Silva.
klarak-2817
Elaine Eksvärd. Foto: Ivan da Silva.
klarak-3760
Årets Pingvinpristagare, Anita Sarkeesian. Foto: Ivan da Silva.
klarak-3587
Anita Sarkeesian. Foto: Ivan da Silva.
klarak-3429
Pia Sundhage och Anita Sarkeesian. Foto: Ivan da Silva.
Back To Top
Sök