skip to Main Content

Jane Lundgren Ericsson

Jane Lundgren Ericsson, utlåningschef på Svensk Exportkredit och medlem i Klara K Nätverk Stockholm.

Vad är det bästa med Klara K?
-Intressanta, aktuella och inspirerande frågor, föreläsningar och diskussioner med medlemmar med olika utgångspunkter, åldrar och yrken. Dessutom ett bra kontaktnät för affärsbyggande.

Vad ser du fram emot mest under 2017?
-På jobbet så är det att utveckla SEKs affär ytterligare för att vi ska kunna bidra till att fler svenska exportaffärer kan bli av. Och ha roligt tillsammans medan vi gör det!

På den personliga sidan ser jag fram emot att utmaningen att ta mig i mål på New York Maraton i november.

Back To Top
Sök