skip to Main Content

Snippan och universum

Ja tänk vad härligt! Att självaste universum och snippan hör ihop! Uppkallat efter det kvinnliga könsorganet, som i dessa dagar fått det nesliga tillmälet snippa, inspirerat av det manliga ”snopp”. Hur tänkte man här, egentligen?

Varken Eiffeltornet, Burj Khalifa eller all världens obelisker, kan någonsin bräcka vår snippsymbol, universum! Uni, från ordet yoni, som betyder vulva, livmoder, källa – som i alltings ursprung. Det är härifrån vi alla, allt överhuvudtaget, kommer.  Ändå skall vi kvinnor, flickor och tanter ha klart för oss att mansspreading är helt ok, medan vi snällt ska gömma alltets ursprung bakom hopknipna ben. Detta mäktiga, härliga, heliga, som idag blivit en svordom: fitta, conjo, cunt.

Det var inte så länge sedan, som minnet av snippans fornstora dagar slutgiltigt gled in i glömskans dimma – så sent som på 1800-talet kunde man skrämma kålmasken genom att gå naken runt grönsakslandet, skydda sig mot spöken genom att blotta sitt sköte. Ville vi få god årsväxt, kunde vi också svepa våra långa kjolar över de nysådda åkrarna. Att detta inte är begränsat till svensk, folklig, sentida vidskepelse, kan man se i den grekiska mytologin. Här visar sig snippans användbarhet  några årtusenden tidigare när havsguden Poseidon hotade översvämma landet Lykien. Kvinnorna löste problemet genom att ställa sig på stranden och visa det finaste de hade. Havets vågor drog sig då snabbt tillbaka inför denna kraftfulla, och därmed, skrämmande åsyn.

Den heliga tjuren Apis i den forna egyptiska staden Memphis, fick endast besökas av kvinnor. Han hälsades av dem med lyftade kjolar. I romanen Solblot skriver författaren Egil Holmsen om när männen far ut på havet: ”då vänder sig flickan om och hälsar styrman med skrevet”. När en kvinna hälsar någon med skrevet är det en hedersbetygelse, inte ett erbjudande. Något att tänka på, kanske en gammal sed att återuppta!

Kvinnans könsorgan i myter och folktro, hade också en viktig koppling till spådom och visdom. Men det tar vi nästa gång!


Vill du kommentera inlägget? Välkommen till vår Facebooksida!

Back To Top
Sök