skip to Main Content

Grottekvarnen och Fenja och Menja

Nyligen rapporterades om hur den psykiska ohälsan för kvinnor på jobbet är större än för män. Den huvudsakliga orsaken är bristen på inflytande. Inte så sällan hänför män strukturella löneskillnader till att manliga yrken är mer fysiskt slitsamma. Vilket inte är en särskilt rimlig slutsats, om man tänker på den helt kvinnodominerade äldreomsorgen med sina tunga lyft av patienter.

Nåväl, grottekvarnen – vardagsslitet som aldrig tycks ta slut, där inflytandet är noll och intet, är inte ny. Det är däremot synen på att kvinnors arbete inte är fysiskt slitsamt! Den bottnar troligtvis i att vårt samhälle genomsyras av idén om kvinnan som det svaga könet. En modern företeelse. Fram till industrialismen var samhället beroende av både starka kvinnor och starka män. Men när alltfler kamerala roller skapades, som medförde inflytande i samhället, ville man hålla kvinnan utanför. Då skapades idén med kvinnan som en svag, känslig varelse som bäst höll sig inom hemmets trygga hägn. Bondebefolkningens kvinna var fortsatt av nöden stark, men det vinnande idealet blev svagheten.

Fenja och Menja vid Grottekvarnen.

Kung Frode köper av vännen Fjölne i Svitjod, slavkvinnorna Fenja och Menja. ”Stora och starka”. Väl tillbaka i Danmark sätter han dem vid kvarnen Grotte. Den är den tyngsta kvarnen av alla kvarnar, och kan mala precis allt ägaren önskar. Frode blir alltmer girig och kräver arbete dygnet runt och inte längre vila än så länge göken tiger mellan sina rop. Fenja och Menja får nog. De är inte bara starka, utan också trollkunniga. De sjunger en trollsång som mal död över Frode. Fenja och Menja hamnar dock i klorna på en ny arbetsgivare, som även han kräver 100% lojala medarbetare. Nu är stubinen kortare. ”Då spänner Fenja och Menja i raseri sina krafter och vrider kvarnen med sådan hast, att skeppet brister sönder under saltets tyngd, och Grottekvarnen och skeppet sjunker i havet”. På havets botten fortsätter Grottekvarnen att mala och göra havet salt. Kvarnens öga kan man fortfarande se i Malströmmens virvel vid Lofoten.


Vill du kommentera? Välkommen till vår Facebooksida!

Back To Top
Sök