skip to Main Content

Sofia Breitholtz ny vd för Reach for Change

Sofia Breitholtz ny vd för Reach for Change

Grattis Sofia Breitholz som blir ny vd för den ideella organisationen Reach for Change! Hur känns det här?

-Mycket bra! Jag kan inte tänka mig en mer spännande utmaning just nu än att leda Reach for Change in i nästa fas. Reach for Change har utvecklat en kraftfull modell för att kombinera entreprenörskap och innovation med ett starkt engagemang för utsatta barn. Det här kommer att bli ännu viktigare för att tackla de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och runtom i världen, och jag ser fram emot att vara med och utveckla det arbetet vidare.

Vad kommer bli det allra första du gör i den nya rollen?

-Jag ser verkligen fram emot att lära känna hela teamet runt, både i Sverige och runt om i världen. Reach for Change har många drivna och duktiga entreprenörer i nätverket, men också ett mycket starkt och passionerat team som jag ser fram emot att arbeta med. Sedan står en del resor för att besöka verksamheten högt på agendan.

Krävs det ett annat ledarskap i en ideell organisation än i ett traditionellt, vinstdrivande företag?

-Inspirerande ledare finns i alla typer of organisationer och sektorer. Dock utmärker sig ofta organisationer inom ideell sektor genom att ha en delad värdegrund. Att leda en organisation där alla delar en tydlig gemensam vision om att lösa samhällsutmaningar är starkt. Motivationen hos medarbetarna kan därför skilja sig från i vinstdrivande företag. Men i slutändan tror jag att de goda chefsgenskaperna som krävs är detsamma.

Vilken typ av ledare är du?

-Jag tror att en ledare bara är så bra som teamet runt omkring. Därför är det viktigt att ha ett team och en ledningsgrupp med stor mångfald och olika infallsvinklar. Det är denna dynamik som gör att alla presterar bättre. Jag själv gillar att driva visionen framåt och att jobba mot ett gemensamt mål. Som ett ordspråk från Afrika lyder – ”if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

När får vi se dig som gäst i Klara K-nätverket?

-Jag kommer gärna och diskuterar ledarskap med Klara K. Låt mig börja på nya jobbet först så hittar vi ett datum!


Om Sofia Breitholtz
Tidigare arbetade Sofia med affärsutveckling på EY och med utvecklingssamarbete i Afrika för EU. Hon var tidigare vice vd för det svenska sociala företaget Solvatten, och kommer närmast från ett rådgivningsuppdrag för Ben & Jerry’s samhällsengagemang. Hon är även styrelseordförande för den ideella organisationen Project Playground.

Om Reach for Change
Reach for Change är en av Sveriges mest snabbväxande ideella organisationer som idag är en global rörelse med verksamhet i 18 länder. Sedan starten 2009 har Reach for Change hjälpt 639 sociala entreprenörer, som i sin tur har gjort skillnad för mer än 1,9 miljoner barn.

Back To Top
Sök