skip to Main Content

KTH lyfter kvinnliga förebilder

På Klara K tycker vi att det är viktigt med kvinnliga förebilder. Därför blir vi extra glada över KTH:s värvningskampanj "Giants", som syftar till att få fler kvinnor till ingenjörsutbildningarna. Idag är andelen kvinnor på vissa utbildningar bara tio procent,…

Läs mer
Back To Top
Sök