skip to Main Content

Senast föregående Evenemang

Klara K-dagen 2023: Den outnyttjade potentialen

Oscarsteatern Kungsgatan 63, Stockholm

I årets upplaga av Klara K-dagen tar vi oss an de stora samhällsutmaningarna som vanligt med fokus på ledarskap, entreprenörskap och jämställdhet. På temat Den outnyttjade potentialen utforskar vi Sveriges förutsättningar att ta täten i den globala samhällsutvecklingen med demografi, demokrati och jämställdhet som framgångsnycklar. På scenen ser vi bland andra: Paulina Brandberg, jämställdhets- och…

Klara K möter Charlotte Petri Gornitzka

Några månader innan kriget i Ukraina bröt ut klev hon på jobbet som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Krig, koranbränningar och nyligen svenskt ordförandeskap i EU har troligen gjort hennes tid mer utmanande än väntat.

Back To Top
Sök