skip to Main Content

Klara K bistår företag och organisationer i att bli framgångsrika i sitt värdegrunds- och jämställdhetsarbete. Vi arbetar med strategisk rådgivning för att bygga inkluderande organisationsklimat som tillvaratar innovationskraft och potential.

Jämställdhetsanalys/värdegrundsarbete
Vi hjälper våra kunder att utveckla sitt värderings- och jämställdhetsarbete och därigenom skapa unika konkurrensfördelar. Vi analyserar nuläge, sätter mål och följer upp. Vi utgår från ett 360-gradersperspektiv i genomförandet och kan ta ansvar för hela eller delar av processen.

Utbildning
Vi erbjuder kurser, föreläsningar och workshops inom jämställdhet, kriskommunikation, riskhantering och ledarskap.

Journalistisk kompetens
Inom Klara K finns gedigen journalistisk kompetens. Den erbjuder vi i form av medieträning, krönikor, moderatorsuppdrag, nyhetsbrevsproduktion, etc.

Samarbetspartner
Sedan starten 2007 har Klara K arbetat för att främja kvinnors karriärer genom att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration. Klara K vill vara en tydlig och trovärdig opinionsbildare som bidrar till att förändra attityder och strukturer som idag står i vägen för ett jämställt arbetsliv.

Om ditt företag vill vara med i den debatten, maila oss på Camilla@klara-K.se så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

Back To Top
×Close search
Sök