skip to Main Content

Klara K stödjer, utmanar och utvecklar ledare, ledningsgrupper och styrelser för att vidga perspektiv, integrera värdegrunden i företagskulturen och fördjupa medarbetares engagemang.

Inkluderingsstrategi med handlingsplan
Med en väl beprövad metod, 360°-modellen, bistår vi organisationer med analys, processledning, genomförande och uppföljning. Metoden fungerar både om ni funderar på att börja ett sådant arbete, eller om ni påbörjat det men vill ha lite mer fart.

Värdegrunds-PT – reflektion i stora och små samtal
Värdegrund är en ledstång och ledarskap kondition. Om du ska springa i trappor behöver du båda. Vi faciliterar trygga men utmanade träningstillfällen för små och stora grupper för att stärka ledare och affären.

Internkommunikation vid förändringsarbete
Att inte tappa varken medarbetare eller förtroende när förändringståget svänger är en konst och kräver tid, engagemang och kunskap om gruppdynamik. Vi har stor erfarenhet av att bygga processer och skapa forum som underlättar.

Inspiration och omvärldsanalys
Vi erbjuder föreläsningar om jämställdhet, inkludering, tillväxt, demokratiutveckling. Några mycket uppskattade är: ”480 miljarder skäl till jämställdhet”, ”Djävulen bor i processerna”, ”Att hitta sin plats i samhällsbygget”

Journalistisk kompetens
Inom Klara K finns gedigen journalistisk kompetens. Den erbjuder vi i form av krishantering, medieträning, krönikor, moderatorsuppdrag, nyhetsbrevsproduktion, rapportproduktion mm.

Seminarieproduktion
Sedan starten 2007 har Klara K arbetat för ett hållbart arbetsliv på lika villkor genom att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi gör det på uppdrag av kunder, i samarbete med andra organisationer och i egen regi.

Om ditt företag vill vara med i den debatten, maila oss på Camilla@klara-K.se så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

Back To Top
Sök