skip to Main Content

#metoo-uppropen visade på en förödande tystnadskultur på arbetsplatser inom alla sektorer och det blev uppenbart för allt fler arbetsgivare att anställda inte känt sig bekväma i att anmäla och rapportera. Eller så har man anmält, men incidenten har bedömts av och stannat hos den närmaste chefen.

Tillsammans med våra kunder har Klara K därför tagit fram tjänsten: “Jag rapporterar”.
Den gör det möjligt för anställda att till en tredje part anmäla incidenter rörande sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Klara K gör månadsvis en sammanställning med antal incidenter samt en årsrapport med analys av förändringstakt och förslag på åtgärder. Varken den som rapporterar (kan vara den som utsatts eller någon annan) eller den anmälningen berör namnges i rapporten. Däremot kan vi, om företaget/organisationen är tillräckligt stor, ange vilken avdelning, enhet eller region som personen med det oönskade beteendet arbetar på.

En rapport kan t ex kan se ut så här:
Januari: Inga incidenter rapporterade.
Februari: 2 incidenter rapporterade. Båda avser person som arbetar på ekonomiavdelningen.
Mars: 1 incident rapporterad. Avser person som arbetar på ekonomiavdelningen.

I exemplet ovan kan kunden se att en extra insats behöver göras på ekonomiavdelningen.

Kommer det in så många incidenter att vi bedömer läget som akut, återkopplar vi omgående. Gäller händelsen en incident som faller under brottsbalken, återkopplar vi i samråd med den som utsatts. I vårt nätverk finns terapeuter och jurister som kan bistå.

Tjänsten tecknas årsvis (6 månaders testperiod första året).

Välkommen att maila camilla@klara-k.se om du vill veta mer.

Back To Top
Sök