skip to Main Content

Dags att sätta stopp för hatet på nätet

Snart, kanske redan nästa år, kan det bli straffbart att dela eller hota om att dela vissa bilder och uppgifter på nätet. Det är i alla fall en av de saker som föreslås i ett betänkande som lämnades in till regeringen tidigare i år och som nu ska ut på remiss. Gudrun Antemar, regeringens näthatsutredare, sammanfattade under ett seminarium det utredningen sett behov av. Det var framförallt två saker- mer förutsägbara och tydliga regler samt ett ökat skydd för integriteten.

Betänkandet har mottagits med blandad entusiasm och även viss oro för huruvida förslaget skulle kunna verka inskränkande på yttrandefriheten och att balansgången mellan att skydda den personliga integriteten och grundlagen är en svår sådan.

I dagsläget är det bestämmelser från brottsbalken som författades på 1960-talet som ligger till grund för straffskyddet. Detta skulle i vår teknologiska och digitaliserade verklighet kanske bäst kunna jämföras med stenåldern. Internet och dagens kommunikationsplattformar har gett upphov till en hel del nya beteenden och uttryck, där ”happyslapping” och ”revengeporn” är några av många oroväckande exempel.

Uppdragets övergripande uppgift har varit att just se över hur det aktuella straffskyddet för enskildas personliga integritet ser ut, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Idag är möjligheten att få upprättelse eller ens att väcka åtal liten, vilket man nu hoppas komma till rätta med.

Ett av de nya förslagen handlar om olaga integritetsintrång. Detta innebär straffansvar för spridande av bilder eller andra uppgifter som innebär en kännbar skada för den som uppgiften eller bilden rör. Bestämmelsen omfattar bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, brottsoffer, personer i mycket utsatta situationer, nakenbilder eller uppgifter om någons privatliv.

Vid seminariet diskuterades betänkandet av Helene Petersson (S) ledamot i riksdagens justitieutskott och Mediegrundlagskommitténs huvudsekreterare Daniel Gustavsson, som slutligen enades om en sak: Det är av yttersta vikt att den här frågan diskuteras i olika forum och i en modern samhällskontext.

AV: Emma Halvarsson

Om du vill delta i samtalet om näthat och mediedrev och hur det påverkar den offentliga debatten, missa inte seminariet ”The Internet of Humans – för en varmare ton på nätet” med Monica Lewinsky som huvudtalare. Du läser mer om seminariet här.
Back To Top
Sök