skip to Main Content

Ny tjänst: Jag rapporterar

I #metoo-debatten blev behovet uppenbart. Nu startar Management by Kerstin webbtjänsten ”Jag rapporterar”, en webbaserad visselblåsartjänst för företag som vill utforska sin arbetsplatskultur.

-Just nu är det här extremt viktigt. Det kändes självklart att ansluta sig när jag hörde talas om den, säger Lena Åberg Frisk, vd och konstnärlig ledare på Uppsala Konsert & Kongress, UKK, som anslutit sig till tjänsten.

Under de stora svallvågorna i #metoo-debatten, med listor, upprop och kändisskandaler, sjuder diskussionen på många arbetsplatser om hur man ”egentligen” får bete sig. Just den diskussionen, menar många, är ett verktyg till bestående förändring – om den tas på rätt sätt.

Därför startar Management by Kerstin, MbK, en extern rapporteringsservice där anslutna företags anställda enkelt och snabbt kan rapportera in stort som smått som känns kränkande.

Lena Åberg Frisk, vd Uppsala Konsert & Kongress

-Det briljanta med tjänsten är just att den fångar upp det som ligger i gränslandet; skämt, tveksamheter, säger Lena Åberg Frisk.

Att kartlägga mönster och utforska beteendegränser är också avsikten, enligt Petra Nedfors, vd på Management by Kerstin:

-Många arbetsplatser hävdar att de har nolltolerans när det gäller sexuella trakasserier och kränkningar, men vad det innebär i praktiken är oklart. Ingen människa orkar heller springa till chefen varje gång någon drar ett dåligt skämt eller kommenterar ens urringning, säger hon.

-Tjänsten uppstod just för att ledningen ska kunna veta om man har den företagskultur man strävar efter, eller om fler insatser behövs.

”Jag rapporterar”-tjänsten startade i december. Idag har den runt 150 anslutna bolag, majoriteten via branschorganisationer i musikbranschen, vilket det finns en särskild poäng med.

-De flesta anmälningarna handlar inte om kollegor på samma företag utan om saker som händer i relation till andra aktörer i branschen. Ska branschen bli bättre behöver upplevelsen för kvinnor bli bättre i alla led, säger Petra Nedfors.

Via en webblänk kan medarbetare anonymt anmäla situationer på jobbet som känns tveksamma. Anmälan går till konsultbolaget Management by Kerstin, MbK. Varje månad får bolagsledningen på de anslutna företagen en rapport om de anmälningar som gjorts, där varken anmälaren eller de som anmäls namnges. Dessutom ingår en årsrapport med förslag på åtgärder.

-Jag blev väldigt glad när jag hörde talas om tjänsten. Det här är alla arbetsgivares klassiska problem – att man sällan får reda på vad som pågår, säger Lena Åberg Frisk.

-På det här sättet behöver de anställda inte göra så stor grej av det, men jag får en samlad bild och kan se om det finns mönster vi behöver ta tag i.

Särskilt viktigt tycker hon att verktyget blir just nu, när #metoo-debatten får många att fundera över hur de bemöts och själva bemöter andra. Uppsala Konsert och Kongress har 65 heltidsanställda och runt 140 säsongsanställda. I verksamheten ryms både externa konferenser och egna kulturevenemang, restaurang, teknik, städ- och fastighetspersonal. Dessutom konferensdeltagare, artister och deras crew.

-Det passerar mycket folk genom huset och vi ska vara en trygg arbetsplats för alla, säger Lena Åberg Frisk.

Därför har hon både muntligt och i skriftliga mejl betonat för all personal att de ska säga ifrån och rapportera allt som känns tveksamt via webbtjänsten. Gensvaret är positivt:

-De kan sammanfattas ungefär: ’vad skönt att ha en arbetsgivare som tar frågan på stort allvar och visar det så tydligt’. Vi kan inte bara prata om detta – vi måste göra också. Att vi anslutit oss till tjänsten ger extra tyngd i det arbetet.

Känns det inte lite obekvämt att låta de anställda dela så pass känslig information med ett externt konsultbolag utan att du har kontroll över informationen?

-Nej. Det är känsligt för individerna, inte för företaget. Om det är något #metoo visat är det att detta finns överallt. Det är viktigare för mig att jag får information hur vi har det än att uppgifterna skulle komma ut, säger Lena Åberg Frisk.

-Just att det går via tredje part kan göra att medarbetare vågar anmäla. Hur mycket anonymitet som än garanteras kan det var svårt att lita på det i en intern organisation.

Även om hon inte hunnit få rapporter än har tjänsten haft effekt. Efter att Lena Åberg Frisk presenterat den har medarbetare berättat för henne om incidenter där en man som jobbade tillfälligt i huset, men inte tillhör den egna organisationen, ”helt klart gått över gränsen”. Vilket hon tog vidare till hans uppdragsgivare. Reaktionen blev bestörtning:

-Men jag fick känslan av att det nog inte var första gången, säger hon och konstaterar:

-Det juridiska systemet räcker inte till i den här frågan. Vi, individer och organisationer, måste ta ansvar i vardagen hela tiden.


Nu kan du teckna abonnemang på visselblåsartjänsten ”Jag rapporterar” genom Klara K. Läs mer här.

Back To Top
Sök