skip to Main Content

Bortom glastaket

4711694_Bortom-glastaket_omslag.indd

Bok vi ser fram emot i vår: Bortom glastaket. Lena Gustafsson och Ulrika Sedell har intervjuat 26 kvinnor på ledande befattningar och i boken varvas personporträtt med tips kring ledarskap och karriär. Extra roligt är förstås att flera av de medverkande kvinnorna har varit Klara K-förebilder på våra nätverksträffar. Boken kommer 7 mars. Läs mer om boken här.

 

Back To Top
Sök