skip to Main Content
Lika villkor

Klara K arbetar sedan många år för ett hållbart arbetsliv på lika villkor, där alla har samma möjligheter att medverka, växa och briljera.

Vi vet att kvinnor som tar makt, ton och position ofta stöter på motstånd, både externt och internt. Ett motstånd som ibland är subtilt och svårt att sätta fingret på, andra gånger tydligt, hotfullt och skrämmande. Vi vet också att kvinnor får andra frågor av journalister, porträtteras annorlunda och bedöms på andra kriterier än manliga kollegor. Varför ser hon så sur ut? Vad har hon på sig? Är hon en bra mamma?

För kvinnor inom politiken märks detta särskilt tydligt. I en bransch där det är åsikter och visioner som saluförs blir avsändaren extra synlig och extra utsatt. Att leda inom politiken är att verka i en väldigt speciell arbetsmiljö, mitt i skärningspunkten av många andras intressen.

Snäva normer leder till att kvinnor lämnar utsatta positioner i högre utsträckning än män. Kvinnors röster tystas och engagemang slocknar. Att vi i Sverige ännu inte haft en kvinna som statsminister är ingen slump. Det är ett resultat av normer och attityder som inte synliggjorts och motarbetats i tillräckligt hög grad.

Klara K, som länge har drivit branschöverskridande ledarskapsnätverk och skapat mötesplatser för erfarenhetsutbyte inom näringslivet, breddar nu verksamheten med ett erbjudande till ledare inom demokratin. Vi har en idé om att gemensamt ta oss an demokratins utmaningar och startar hösten 2020 ett tvärpolitiskt forum för kvinnor där vi tillsammans skapar utrymme för en hållbar politisk karriär.

Vi uppdaterar denna sida löpande – stay tuned!

Pingvinpriset

Klara K delar årligen ut Pingvinpriset, till någon som står upp för inkludering, medmänsklighet och demokrati, även om det innebär att själv mötas av hat och hot. Den första att motta priset var Monica Lewinsky (2015). 2018 mottogs priset av Sveriges kvinnliga toppolitiker.

Motivering Pingvinpriset 2018
“Ett hakkors inristat på ytterdörren en stilla sommarnatt. Mejlkorgar fulla med hat och haglande invektiv på Twitter.

Sexualiserade kränkningar, hat och hot om våld har blivit vardag för årets Pingvinpristagare. Lägg därtill ett slentrianmässigt förakt och förminskande på såväl ledarsidor som vid middagsbord.

Hoten mot demokratin ökar i världen och tillbakagången slår hårt mot kvinnors rättigheter globalt. Tillsammans bereder årets pristagare vägen för kommande generationer när de längst fram i ledet gestaltar kvinnors lika rätt till makten. De är inte bara försvarare av kvinnors fri- och rättigheter utan en förutsättning för vår demokrati. Idag och imorgon.

Klara Ks Pingvinpris 2018 går till Sveriges kvinnliga toppolitiker, som representeras av riksdagspartiernas nuvarande eller tidigare partiledare: Anna Kinberg Batra, Mona Sahlin, Annie Lööf, Gudrun Schyman, Ebba Busch Thor, Maria Leissner och Isabella Lövin.”

Kontakt

Suzanne Åkerlund
070-604 57 50
suzanne.akerlund@klara-k.se
suzanneakerlund.se

Camilla Wagner
070-090 11 57
camilla@klara-k.se

Petra Nedfors
070-959 90 26
petra@klara-k.se

Back To Top
×Close search
Sök