skip to Main Content

Klara K-dagen 2023

Den outnyttjade potentialen

Best of Klara K-dagen 2023 - Den outnyttjade potentialen

Med tillit som superkraft och jämställdhet som statsvapen är det dags att återerövra bilden av Sverige som möjligheternas land. Det var en av slutsatserna på årets upplaga av Klara K-dagen på Oscarsteatern i Stockholm 13 november.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg inledde dagen med att lyfta lika villkor i näringslivet som en avgörande investering för framtiden.


Idag går endast 1 procent av kapitalet som investeras i Sverige till bolag grundade av kvinnor, här finns en jättepotential i innovation och utveckling.”


Samtidigt har Sverige världens bästa förutsättningar att ta täten i den globala samhällsutvecklingen med svenska företag i framkant i den gröna omställningen och en hög andel utbildad arbetskraft. Lägg därtill en positiv demografi med en växande befolkning av unga.


Att tillvarata den outnyttjade potentialen bland unga var också budskapet från Årets ögonöppnare Evin Cetin, som med sin bok “Mitt ibland oss” ger röst åt gängkriminalitetens unga offer. Hon menar att samhället blundat länge för orsakerna bakom den utveckling vi idag har att hantera med ökat vapenvåld och allt yngre förövare.

 

Det är dags för hela Sverige att tänka om. Näringslivet, civilsamhället, idrottsrörelsen och politiken måste ställa sig frågan: Vilket ansvar bär vi tillsammans?”

 

Välfärdsentreprenören och investeraren Shori Zand (Avesina Investment Group) menar att vi i Sverige missuppfattat betydelsen av integration då vi verkar tro att anpassning endast avser ena parten.

 

Det saknas en nyfikenhet på vad människor som kommer hit har med sig i bagaget och vad de kan tillföra”, förklarade hon och fick medhåll av Evin Cetin: ”Precis så. Istället för att jaga talanger, behöver vi skapa talanger i storstädernas ytterområden där den framtida arbetskraften finns.” 

 

 

Faysa Idle läste ett stycke ur sin debutbok "Ord för blod"

Vi vet inte att ni finns, men ni vet att vi finns, därför ligger det på er att öppna dörrarna för oss.”
Så svarade poeten och författaren Faysa Idle på frågan vad som krävs för att skapa broar mellan våra parallella världar – majoritetssamhällets privilegierade värld och den verklighet som många unga i utsatta områden idag växer upp i – utan framtidsvisioner.   

Framtidsstrategen Per Schlingmann lyfte just behovet av en ny Sverigebild som fler kan känna igen sig i, och som tar avstamp i vår inhemska superkraft – tillit.
“Med tillit till varandra skulle vi i den etablerade världen behöva lite bjussiga och dela med oss av våra nätverk mer.”

 

 

 

Årets pristagare kategori Ögonöppnare är Evin Cetin. Här tillsammans med Per Schlingmann och Shori Zand.

Årets förebild är konstnären och samhällsdebattören Elisabeth Ohlson

När livets låga flämtar gör Årets förebild, konstnären och samhällsdebattören Elisabeth Ohlson, bokslut över sin konstnärliga gärning. Hon är nöjd med sitt konstnärskap. En viss oro känner hon för vad det politiska klimatet innebär för framtida konstnärer? När en av hennes bilder från utställningen Jerusalem plockades ner för att den stämplats som ett hot mot rikets säkerhet förstod hon att tiderna höll på att förändras. Sedan dess har flera utställningar och konstnärliga uttryck hamnat på politikens agenda och röster höjs om blasfemilagar. Tilliten till människors förmåga att tolka, diskutera och gilla eller ogilla krymper.

 

 

 

Årets Pingvinpris går till Demokratins förkämpar representerade av journalisten och författaren Erika Bjerström, professorn och författaren Åsa Wikforss och dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani (ej med på bild).

”Du är inte en riktig dam!” Denna sk förolämpningen är en av i raden av försök att få Åsa Wikforss att dämpa sig och ta lite mindre plats. Erika Bjerström möter lite mer explicita hat och ifrågasättande. “Vad ger dig rätten att stå i tv och säga…!” Båda pristagarna var dock eniga om att vi har goda förutsättningar i Sverige att stå emot de starka samhällstrenderna av desinformation. Vi har en stark public service med oberoende journalistik som stora delar av allmänheten känner stort förtroende för och som vaccinerar oss mot filterbubblor. Men vi behöver alla vara uppmärksamma och källkritiska.

 

 

 

Panelsamtal med professor Malin Rönnblom, Karlstads Universitet och Amanda Lundeteg, Stiftelsen Allbrights vd, om diskuterar vi hur spelreglerna egentligen ser ut och vilka konsekvenserna blir.

När BlackRock nyligen kom med sin rapport “Lifting financial performance by investing in women” får vi ytterligare bevis för att jämställdhet och inkludering inte bara är rätt utan också lönsamt. Samtidigt är det inte mer kunskap vi behöver – utan aktivt handlade!
Det konstaterade Amanda Lundeteg och Malin Rönnblom i ett samtal om de olika måttstockarna som män och kvinnor bedöms utifrån. Kanske är det just de hårdare kraven på kvinnor i både urvalsprocess och i deras ledarskap som skapar högre lönsamhet? Tilliten till professionella processer behöver vara starkare än tilliten till det manliga geniet.

 

 

 

Årets pristagare av Klara K:s uthållighetspris är initiativtagaren till Orange Day MC, Maria Andersson, här tillsammans med Orange Day MC-bikers

I panelen “Vi måste tala om romarriket” berättade forskaren Marco Nilsson om  hypermaskulinitet inom våldsbejakande extremism som ett försök att återerövra en förlorad manlighet. Det som förenade manosfären, med både influencern Andrew Tate och jihadistiska krigare som exempel, var åsikten att kvinnors frigörelse gått för långt. Arkeologen och författaren Jonathan Lindström utvecklade resonemanget med våld mot kvinnor som den yttersta konsekvensen av ojämställhet, och beskrev tilliten till ett fungerande rättssytem som det historiskt viktigaste skyddet för kvinnors överlevnad.


Tilliten i gruppen är en game-changer för att få med oss männen”.

Det menade årets pristagare av Klara K:s uthållighetspris, initiativtagaren till Orange Day MC, Maria Andersson. Hon och hennes bikers beskrev hur utsatthet som barn, brist på kärlek, mobbing, övergrepp, våld i hemmet och fattigdom driver många att söka en falsk machokaraktär, och att botemedlet var just tillit och trygga rum för samtal om samhällets normer och förväntningar på killar och unga män idag.

 

 

 

Jonathan Lindström och Marco Nilsson intervjuas av Leila El-Sherif Wollheim.

För mer information om pristagarna se pressmeddelandet här.

Back To Top
Sök