skip to Main Content

2023 års förebilder prisas

Förebilder prisas på Klara K-dagen 2023

På 2023 års upplaga av Klara K-dagen tog vi oss an de stora samhällsutmaningarna som vanligt med fokus på ledarskap och jämställdhet. På temat “Den outnyttjade potentialen” utforskade vi Sveriges förutsättningar att ta täten i den globala samhällsutvecklingen med demografi, demokrati och jämställdhet som framgångsnycklar.

Årets pingvinpristagare – Demokratins försvarare: Erika Bjerström, Nahid Persson Sarvestani och Åsa Wikforss
Med en oöverträffad hängivenhet för demokratins grundläggande värderingar låter årets pristagare fakta och forskning triumfera över mörka skuggor av okunnighet, intolerans och extremism. I en tid präglad av globala konflikter och oroligheter, där gränserna mellan sanning och lögn suddas ut står årets pristagare som beskyddare av demokratin. Trots att de därmed utmanar radikala krafter som hotar det öppna samtalets helgedom låter de ständigt kunskapens ljus lysa upp även de mörkaste av hörn.

Årets ögonöppnare – Evin Cetin
Alla konflikters lösning börjar med dialog. En dialog som skapar förståelse och empati. Trots det liknar debatten om Sveriges mest akuta samhällsproblem idag mest en monolog med en vi och dom-retorik och krav om hårdare tag. Årets ögonöppnare erbjuder en mer nyanserad bild och sätter fingret på ett bredare samhällsansvar. I sin bok “Mitt ibland oss” ger hon röst åt gängkriminalitetens unga offer som beskriver “ett andra Sverige” många av oss inte ens visste fanns, och visar också att lösningen ligger närmare oss än vi kanske tror.

Årets förebild – Elisabeth Ohlson
Få saker skapar så mycket rädsla och oro hos oss människor som när vi tvingas syna våra fördomar. Att utforska gränslandet för vår egen tolerans och kanske finna den otillräcklig kan smärta. Men istället för att blunda eller slingra oss som vore vi maskar på en metkrok behöver vi låta insikten landa. Sanningen är ju den att ett vidgat sinne inte bara berikar vårt eget liv och vår omgivning utan att hela samhället utvecklas när rädslorna skingras.Toleransen är solljuset som jagar bort mörkret och torkar ängens alla blommor från nattens dagg. Årets förebild är just det solljuset. Under hela sitt verksamma liv har hon med sin konst utmanat våra fördomar, gett röst åt de mest utsatta och med sitt kraftfulla bildspråk satt igång ett samtal både i det lilla och i det stora. Hennes livstråd må vara tunn, men bilderna från utställningarna Ecce Homo, Älskade tjackhora och många fler, är och förblir en stabil pelare i toleransens namn.

Årets uthållighetspris – Maria Andersson
Inte alla män – det är vanligtvis brasklappen när mäns våld mot kvinnor kommer på tal. Och det är verkligen sant. Det är en liten, liten minoritet av män som står för det enorma samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör. Lika sant är att endast en liten, liten minoritet av alla män engagerar sig i frågan. Ekvationen går inte ihop. Det tyckte inte heller Årets pristagare. Hon befann sig i den mest macho av alla mansvärldar, och fann att under den tuffa attityden och västarna med emblem bultade ett gäng varma hjärtan och stort engagemang. Här fanns också berättelser om sårbarhet och utsatthet som behövde berättas för att ge utrymme för ett varmare brödraskap. Varje år rullar hon och MC-knuttar över hela Sverige i kortege för att uppmärksamma vikten av att kvinnor och flickor ska kunna leva ett liv fritt från våld.

Fotograf är Ivan da Silva. För högupplösta bilder kontakta camilla@klara-k.se

Back To Top
Sök