skip to Main Content

Jämställdhet 360° – med Klara K:s beprövade modell får du en  jämställdhetsplan som inte bara följer lagkraven utan också fungerar som ett stöd för verksamhetens hela jämställdhets- och mångfaldsarbete

Är er jämställdhetsplan en tandlös papperstiger?

Lugn, ni är inte ensamma och hjälp finns att få. Klara K har en väl beprövad modell som förvandlar ord till handling. Metoden har uppmärksammats av EU-kommissionen som ett utmärkt sätt att nå jämställdhet i arbetslivet utan att behöva använda lagstiftning.

Metoden bygger på en gapanalys där nuläget visas i förhållande till önskat läge. Analysen leder till en handlingsplan som förutom att följa lagens krav på en jämställdhetsplan, innehåller konkreta kvalitativa och kvantitativa mål nedbrutna på varje enhet. Chefshandledning, stöd och uppföljning ingår.

Arbetsprocessen följer samma princip som allt förändringsarbete:

Visa vägen
Till grund för all kulturförändring ligger att ledningen sätter en vision och definierar målen samt vilka prioriteringar och aktiviteter som krävs för att nå dem.

Skapa engagemang i organisationen
Skapa förutsättningar för alla chefer att leverera på målen. Hitta interna framgångsberättelser som stödjer kulturförändringen.

Processtöd till förändring
Identifiera vilka processer som behöver stärkas upp för att stödja ett beteende som når målen.

Genomför aktiviteter
Genomför de aktiviteter som enats om. Mät, följ upp, belöna och revidera.


Vill du ha råd, stöd och hjälp att ta fram en levande jämställdhetsplan som leder till engagemang och förändring? Kontakta oss för offert!

Back To Top
Sök