skip to Main Content

Stora samtal på Klara K-dagen 2016

Stora samtal om att påverka i det lilla blev det när makthavare, opinionsbildare och experter samlades för att diskutera mod, jämställdhet och ett inkluderande ledarskap på Klara K-dagen den 6 december.

En ny historia var temat för dagen, som tog avstamp i våra normskapande berättelser där kvinnor med tiden reviderats till en tamare upplaga av originalet eller helt raderats. Pamela Reynold bjöd på flera tankeväckande exempel som tydligt visade att den maktordning vi idag har inte är ett resultat av naturen, utan av en effektiv användning av storytelling för att skapa ett önskat beteende.

Vilken effekt normen får för individen fick vi exempel på av Musse Hasselvall, som bjöd på ett personligt kåseri om att ta ansvar för sitt maktövertag när man är norm. Bland annat uppmanade han oss att ta vara på känslan kränkthet när någon påtalar att man varit normblind. ”Det finns utveckling i den känslan”, sa Musse Hasselvall.

En effekt av den historiebeskrivning vi idag lever med är att vissa får tala, men andra blir osynliga. I en organisation kan det få ödesdigra konsekvenser. Hanne Kjöller, som skrivit boken En svensk tiger om tystnadskulturen inom polisen, och Catharina Lagerstam, styrelseproffset som upptäckte hålet i balansräkningen på HQ Bank, gav båda målande exempel på vilken risk man utsätter sin organisation för när röster tystas. Dr. Åsa Lundquist Coey, expert på organisationskultur, kommenterade de båda fallen.

”Det är i mikroaktiviteterna vi befäster eller förändrar en kultur”, slog Åsa Lundquist Coey fast och underströk vikten av att tycka om varandra för kunna ha en öppen och transparent diskussion. Hon påminde oss också om att vi alla har makt och att vi måste utnyttja den.

På vilket sätt bör vi rusta morgondagens ledare för att de ska klara framtida utmaningar? Det diskuterades med Annika Elias, ordförande i chefsorganisationen Ledarna, Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm och Susanne Najafi, grundare av investeringsbolaget BackingMinds. En framtidsspaning av Susanne Najafi var att fler kommer göra som hon och aktivt söka underfinansierade objekt över hela landet.

”De bästa investeringsmöjligheterna finns inte i kompisnätverk”, sa hon.

Annika Elias uttryckte sitt gillande till Lars Strannegårds initiativ att utöka studieplanen med bland annat humaniora.

”Jag vill se framtidens chefer som bärare av samhällsvärderingar. Idag löptränar en väldans massa chefer, men jag skulle önska att man vårdade sin själ i samma utsträckningar som man vårdar sin kropp”, sa hon.

Under dagen delades det också ut flera förebildspriser. Mer om dessa kan du läsa här.


Håll dig uppdaterad! Följ Klara K på Facebook.

Fotograf: Ivan da Silva

Back To Top
Sök