skip to Main Content

Om oss

Klara K är en ledarskapsbyrå som stödjer, utmanar och utvecklar ledare, ledningsgrupper och styrelser för att vidga perspektiv, integrera värdegrunden i företagskulturen och fördjupa medarbetares engagemang.

Klara K utbildar, föreläser och inspirerar. Vi analyserar och skapar handlingsplaner för en positiv förändring.

Utöver det vill Klara K vara en tydlig och trovärdig opinionsbildare som bidrar till att förändra attityder och strukturer som idag står i vägen för ett hållbart arbetsliv på lika villkor.

Back To Top
Sök