skip to Main Content

Om oss

Klara K är en jämställdhetsbyrå för strategisk rådgivning och opinionsbildning.

Klara K verkar för att främja kvinnors karriärer och vill bidra till ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Vi skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration, föreläser, utbildar och debatterar.

Klara K vill vara en tydlig och trovärdig opinionsbildare som bidrar till att förändra attityder och strukturer som idag står i vägen för ett jämställt arbetsliv.

Klara K drivs av jämställdhetsstrategerna Camilla Wagner och Petra Nedfors.

 

Petra Nedfors och Camilla Wagner

Back To Top
×Close search
Sök