skip to Main Content

Nätverk Stockholm träffade Helena Norrman

Helena NorrmanFörra veckan gästade Ericssons kommunikations- och marknadsdirektör, Helena Norrman, Nätverk Stockholms frukost på Moderna Museet. I ett avslappnat samtal med Camilla Wagner pratade hon om karriär och arbetsutmaningar såväl som om sina stora fritidsintressen; fotboll och trädgård.

”Den ofrivillige karriäristen” kallades hon i en artikel i SvD för ett par år sedan. Uttrycket sägs komma från hennes syster och syftar på att Helena aldrig haft som uttalat mål att göra karriär i meningen att nå hierarkiska positioner. Istället är det möjligheten att få vara med och påverka och driva förändring som har lockat henne. Att direkt svara ja när hon fick frågan om att söka tjänsten som informationsdirektör var inte helt självklart, berättar Helena.

Jag bad att få betänketid, vilket kanske var lite konstigt eftersom de frågade om jag ville söka jobbet, inte om jag ville ha det.

Betänketiden blev dock inte långvarig utan hon bestämde sig ganska snabbt för att söka tjänsten, vilken hon också fick. Själva chefskapet är något hon tycker har blivit lättare ju högre upp i organisationen hon kommit. ”Ju högre upp du kommer, desto mer information får du tillgång till. Det blir enklare att leda när man har hela bilden.”

Back To Top
Sök