skip to Main Content

Lunch Nätverk Stockholm 21 september

Anna Berggren på Moderna Museet

På Klara K Stockholms nätverkslunch i september var det närmast fullsatt på Moderna Museet när Anna Berggren delade med sig av sina erfarenheter. Anna Berggren, som utsågs till Årets förebild av Klara K 2011, berättade om sin resa från personalchef på Ericsson och via rollen som effektiviseringsgeneral i Stenbecksfären till jobbet som extern vd för Fotografiska.

Under lunchen diskuterade nätverket också frågeställningen hur man gör när en medarbetare inte levererar.

Back To Top
Sök