skip to Main Content
Lars Einar Engström

Den som tiger samtycker

”Me too” på sociala medier, det var som att öppna locket till en soptunna. Eller att sopa till en getingkupa med ett ”baseball bat”. Jag är i USA och föreläser och TV är fyllt med diskussioner och paneldebatter. På nätet läser jag om det som händer i Sverige.

En fråga som kommer upp är ”hur få med männen” i arbetet med jämställdhet och då handlar det om alla män. Inte bara de män som missköter sig, kränker kvinnor och bryter mot lagar. De alla män, och även kvinnor, som står på sidan om och vet, hör, ser, men är tysta. Under 2016-2017 har jag arbetat med ett projekt i Danmark där ”bystanders” varit ett återkommande diskussionsämne. Inte minst gäller detta naturligtvis chefer. Det är nämligen arbetsgivarens ansvar att agera, om så bara på ett rykte. Detta är, om inget annat biter, en arbetsmiljöfråga.

Sedan 2011 har jag arbetat med ett projekt startat av organisationen Catalyst som finns i ett antal länder. Runt 800 företag är medlemmar. Frågan har, som ovan, varit: Hur få med männen?

I Sverige har intresset för den frågan varit, minst sagt låg. Inte att prata om frågan, men att arbeta med den. Förändringar, av alla de slag, som kräver att du och jag, som människor, ändrar något i våra beteenden, möter alltid hårt motstånd. Att prata, ok, att göra, att förändra, nja…

Det är en skam att Sverige som land, och att vi alla, inte kommit längre än att det räcker med att skrapa på ytan så väller smutsen fram. Finns det mer där ute? Ja, tyvärr och det är något som vi alla vet och har vetat under många är. Skammen och skulden ligger givetvis hos förövarna, det finns val att göra för varje människa, men vi alla har del i detta. Den som tiger samtycker.

Är det ett gemensamt ansvar att se till att alla kan gå till arbetet utan att frukta ännu en dag av obehagliga kommentarer eller övergrepp? Naturligtvis, ja. För det kan väl inte vara så att vi är så egoistiska att vi bara engagerar oss i denna fråga enbart när det drabbar någon som vi känner? Så små som människor är vi väl inte? Stå upp, säg ifrån, anmäl, reagera och kräv förändringar. ”Me too” kan vara den ”Tipping point” som krävs för att något ska hända. På riktigt.


Vill du kommentera? Välkommen till vår Facebooksida.

Back To Top
Sök