skip to Main Content

På Klara K värnar vi om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna policy beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda informationen.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Klara K samlar in personuppgifter om dig i olika avseenden, i huvudsak när du:

  • Anmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev
  • Blir medlem i våra nätverk
  • Anmäler dig till något av våra evenemang som tex gäst, talare, utställare eller leverantör

Uppgifter vi samlar in är grundläggande information om dig som namn och kontaktuppgifter samt, i vissa fall, information om ditt arbete såsom din arbetsgivare, din position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller från offentligt tillgängliga källor.

Vid deltagande vid våra seminarier och andra events händer det att vi spelar in och fotograferar. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som Klara K behandlar och som även kan komma att publiceras. Klara K kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

Varför dina personuppgifter behandlas

Klara K behandlar personuppgifter i huvudsak för:

  • Utskick av nyhetsbrev och information angående vår verksamhet, kommande seminarier och andra events. Du har alltid möjlighet att avsäga dig utskick från oss.
  • Tillhandahållande och administration av seminarier, nätverksträffar och andra events.
  • Tillhandahållande och administration av ditt medlemskap i Klara K:s nätverk. Behandling sker för att uppfylla de åtaganden Klara K har gentemot dig eller din arbetsgivare med anledning av avtalet som medlemskapet innebär.

Vilka som behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter behandlas av behörig personal inom Klara K. Vi upplåter inte information om dig till andra organisationer för marknadsföring eller liknande.

Hur länge uppgifterna sparas

Klara K sparar personuppgifter så länge de behövs för ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för att administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

Rättigheter

Du har rätt att få ta del av personuppgifter vi har om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss på info@klara-k.se om du har frågor.

 

Back To Top
Sök