skip to Main Content

På Klara K:s digitala after work den 5 november 2020 pratade vi med Frida Stranne, USA-expert och forskare, om USA-valet ur ett jämställdhetsperspektiv. Två dagar efter valet var slutresultatet fortfarande inte fastställt men Frida var ändå övertygad om att Biden skulle vinna.

Back To Top
Sök