skip to Main Content

Det här får du som medlem i Nätverk Stockholm

Som medlem bjuds du under ett år in till minst sex nätverksträffar där vi lyfter aktuella frågor och relevanta utmaningar för dig som ledare och kvinna i karriären. Vi träffas över frukost, lunch eller efter jobbet för att byta erfarenheter, mingla och få inspiration. Vid träffarna finns möjlighet att dela sina egna jobbutmaningar och bidra till lösningen av andras.

Se programmet för kommande träffar i Nätverk Stockholm här (uppdateras löpande).

Till nätverksträffarna bjuder Klara K in kända profiler som delar med sig av sina erfarenheter kring en aktuell frågeställning. Under medlemsåret tar vi upp ett flertal återkommande samtalsteman.

Här är några exempel:

#1 Det svåra samtalet
Stöd och resonemang kring svåra medarbetarsamtal, löneförhandling och konflikthantering. Hur gör man t ex när en medarbetare inte levererar? Eller hur hanterar vi konflikter i arbetsgruppen?

#2 Ledaren i fokus
Hur utvecklar du din ledarroll? Handfasta tips och råd kring det kommunikativa ledarskapet och chefens allt mer publika roll. En annan vinkel är hur du bäst rustar dig inför nästa karriärsteg.

#3 Konkurrera med hälsa
Hur mår vi på jobbet? Temperaturmätare och värdefulla nycklar till förebyggande arbete med hälsa, långtidssjukskrivningar, mobbing och stress. Vi delar erfarenheter om och fyller på kunskapsbanken.

#4 Talangförsörjning – vår tids stora utmaning
Rekrytering och talangjakt är en del. Men den stora frågan är: Hur håller du dina medarbetare motiverade? Vi diskuterar utvecklingsmål, belöningssystem och medarbetarpotential.

#5 Leda i förändring
Världen förändras i allt snabbare takt. En konsekvens är att verksamheten blir mer projektbaserad med åtgärdsprogram som avlöser varandra. Hur påverkas långsiktiga mål? Och hur leder vi människor i förändring?

#6 Innovationskraft och intraprenörskap
Alla pratar om vikten av innovation för att skapa framtidsmöjligheter. Men hur tillvaratar man medarbetarnas idéer för att utveckla företaget? Samtal om intraprenörskap och förmågan att snappa upp idéer och förverkliga dem.

Du kan starta ditt medlemskap när som helst under året. Medlemskapet är knutet till din arbetsplats, vilket innebär att det går bra att skicka en kollega om du själv inte kan komma på alla träffar.

Pris: 10 000 kr exkl moms per år och per medlemskap. Om du har fått ett erbjudande från oss – glöm inte ange din kod när du anmäler dig.

button (1)

 

 

 

Back To Top
×Close search
Sök