skip to Main Content

Det här får du som medlem i Nätverk Uppsala

Klara K-nätverket  träffas över lunch eller efter jobbet ca tre gånger per termin. Vi lyfter aktuella frågor och relevanta utmaningar för dig som ledare och kvinna i karriären.

Varje träff har ett särskilt tema med ledarfokus. Temat diskuterar vi först med varandra i gruppen och sedan tillsammans med dagens gäst, som alltid är en ledare som kommit en bra bit i sin karriär.

Medlemmarna i nätverket kommer från olika branscher och sektorer, vilket gör att det blir ett mycket bra erfarenhetsutbyte.

Utöver nätverksträffarna arrangerar vi varje år ytterligare några event (tex mingel eller seminarier), där Klara K-dagen i slutet av året är det största. Allt ingår i medlemskapet.

Se programmet för kommande träffar i Nätverk Uppsala här (uppdateras löpande).

Du kan starta ditt medlemskap när som helst under året. Medlemskapet är knutet till din arbetsplats, vilket innebär att det går bra att skicka en kollega om du själv inte kan komma på alla träffar.

Pris: 7 500 kr exkl moms per år och per medlemskap. Om du har fått ett erbjudande från oss – glöm inte ange din kod när du anmäler dig.

Exempel på samtalsteman under ett år med Klara K

#1 Det svåra samtalet
Stöd och resonemang kring svåra medarbetarsamtal, löneförhandling och konflikthantering. Hur gör man t ex när en medarbetare inte levererar? Eller hur hanterar vi konflikter i arbetsgruppen?

#2 Ledaren i fokus
Hur utvecklar du din ledarroll? Handfasta tips och råd kring det kommunikativa ledarskapet och chefens allt mer publika roll. En annan vinkel är hur du bäst rustar dig inför nästa karriärsteg.

#3 Konkurrera med hälsa
Hur mår vi på jobbet? Temperaturmätare och värdefulla nycklar till förebyggande arbete med hälsa, långtidssjukskrivningar, mobbing och stress. Vi delar erfarenheter om och fyller på kunskapsbanken.

#4 Talangförsörjning – vår tids stora utmaning
Rekrytering och talangjakt är en del. Men den stora frågan är: Hur håller du dina medarbetare motiverade? Vi diskuterar utvecklingsmål, belöningssystem och medarbetarpotential.

#5 Leda i förändring
Världen förändras i allt snabbare takt. En konsekvens är att verksamheten blir mer projektbaserad med åtgärdsprogram som avlöser varandra. Hur påverkas långsiktiga mål? Och hur leder vi människor i förändring?

#6 Innovationskraft och intraprenörskap
Alla pratar om vikten av innovation för att skapa framtidsmöjligheter. Men hur tillvaratar man medarbetarnas idéer för att utveckla företaget? Samtal om intraprenörskap och förmågan att snappa upp idéer och förverkliga dem.

Back To Top
Sök