skip to Main Content

Jämställd snöröjning förutsätter snöröjning

”Nu när den första snön har lagt sig i staden ser vi effekterna av den jämställda snöröjningen – den uteblev”, skriver Cecilia Brinck (M) Oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden Stockholms stad på SvD Brännpunkt.

Det är lätt att bli upprörd över stadens oförmåga att hantera snöröjningen. Problemen vi upplevt i Stockholm har dock inget med jämställdhet att göra.

Först ut med jämställd snöröjning var Karlskoga kommun. En analys av snöröjningen visade att ringleder och vägar till mansdominerade arbetsplatser prioriterades vilket fick till effekt att kostnaden för bland annat fallolyckor sköt i höjden. Dessutom var det svårt att ta sig till förskolor och skolor för hämtning och lämning, vilket ökade kostnaden för personal mm.

En ny prioritering gjordes. Först röjer man trottoarer till förskolor och skolor eftersom det är dit man ska först på morgonen. Därefter röjer man till stora arbetsplatser (både mans- och kvinnodominerade) och slutligen röjer man resten av gatusystemet.

Ett sådant system är inte bara ett demokratiskt användande av skattemedel. Det är också ett smart sätt att använda skattemedel eftersom det sparar pengar och förenklar för medborgarna.

Istället för jämställd snöröjning skulle man alltså kunna kalla det optimerad snöröjning, men faktum är att det var först när man granskade rådande ordning ur ett jämställdhetsperspektiv som man fick upp ögonen för att man följde en prioriteringsordning som levde kvar sedan hemmafrueran.

En jämställd snöröjning kräver dock snöröjning. Och den bör påbörjas vid 4 cm snö, inte vid 4 dm. Vad vi upplevt i Stockholm nu är snarare resultatet av de besparingar som gjorts. Många år av snöfattiga vintrar har fått ansvarig politiker att chansa och riva upp avtal som innebar beredskap. I år gick inte den chansningen hem, vilket kommer visa sig kostsamt.

Jämställdheten är inte boven i den havererade snöröjningen, så släng inte den under bussen för det. Om nu bussen går.

Back To Top
Sök