skip to Main Content

Jämställdhet är inte evolution

Vilka historier blir berättade och varför? På Klara K-dagen den 6 december ska vi göra en idéhistorisk djupdykning i hur maktobalansen uppstod. För mig personligen känner jag redan en stor befrielse.

”Man får ha tålamod. Det är ju mindre än 100 år sedan kvinnor fick rösträtt”

Den kommentaren tillsammans med alla andra om att tiden kommer att fixa jämställdheten har alltid skavt hos mig. Som om jämställdhet är en evolutionsresa. Som om goda män nu ställer sig upp och bjuder in kvinnor till makten bara av det enkla skälet att civilisationen har nått en ny mognad.

En sådan inställning förutsätter att kvinnor i naturtillståndet är underordnad mannen. Men stämmer det?

Pamela Reynold har forskat i frågan och hon svarar nej på den frågan. På Klara K-dagen kommer hon och jag att på scenen samtala om hur först religionerna puttade ut kvinnorna ur berättelserna och senare, under upplysningstiden, vetenskapen. Med en förståelse för hur maktobalansen uppstod kan vi lättare förhålla oss till myterna som styr oss idag. Kom och skriv en ny historia med oss.

Här hittar du hela programmet och kan anmäla dig!

Back To Top
Sök