skip to Main Content

Anna Wingqvist

Anna Wingqvist, Distriktschef Affär på Skanska och medlem i Klara K Nätverk Stockholm.

Anna Wingqvist

Vad är det finaste en medarbetare någonsin sagt till dig?
-Det finaste en medarbetare sagt till mig är att jag sen jag blev hennes chef helt lyckats förändra hennes arbetssituation, i positiv bemärkelse.

Vad skulle du säga till dig själv om du mötte dig själv som 20-åring?
-Lita på ditt eget omdöme och bry dig mindre om vad människor tycker och tänker om dig.

Vem är din önskegäst på en nätverksträff?
-Helena Stjernholm, vd Industrivärden.

Back To Top
Sök