skip to Main Content

Makten och härligheten

Makt var ämnet för dagen när Nätverk Stockholm träffades över en lunch i veckan. Makt kan vara komplicerat. Många vill ha det, andra tycker att själva ordet är negativt laddat. Vad innebär det att vara chef och ha makt? Och varför är ordet så känsligt?

Nämner man ordet makt börjar många förklara att de egentligen menar makt att förändra och påverka. Till skillnad från vad, kan man då undra. Makten att förtrycka eller förskansa sig fördelar man inte förtjänat?

Att kvinnor har svårare att förknippas och förknippa sig själva med makt rent generellt var nog alla eniga om. I princip alla ansåg att deras ansvar var större än makten. Kanske ligger det också i den svenska konsensuskulturen.

Nätverket tipsar om hur man kan förhålla sig till makt:

Fråga inte. Gör.
Det är bättre att be en kollega om råd än att springa till chefen och fråga om lov.

Bjud in dig själv till andras möten
Ta ett kliv utanför din egen enhet och skapa kanaler uppåt. I värsta fall får du ”bara” information. I bästa fall hittar du nya allierade och samarbeten som gynnar både din enhet och din karriär.

Identifiera informell och formell makt
Ibland måste man använda makt (sin egen eller sin chefs) för att lyfta bort nyckelbromsklossar. Förändring gör ont och många småpåvar är livrädda för att deras makt ska inskränkas. När människor spelar maktkortet, syna!

Vi har ofta större makt än vad vi tror
Se din makt som ett mandat. Du har fått ett förtroende att leda hela eller en del av organisationen. Var gränsen går är sällan ristat i sten så se till att du utnyttjar hela din makt och gärna lite till.


Nätverk Stockholm träffade Filminstitutets vd, Anna Serner. Läs om träffen här.

Back To Top
Sök