skip to Main Content

Straffrabatt för män som hatar kvinnor

Under det senaste decenniet har vi förfärats över mängder av friande eller milda domar i olika fall av mäns brott mot kvinnor. Fantasin för att hitta förmildrande omständigheter verkar inte veta några gränser. Som t ex den unga kvinnan som blev våldtagen med en glasflaska i Umeå och där tingsrätten ansåg att hon kanske höll ihop benen av blygsel och därför friade de tre männen (som dessutom filmat händelsen och lagt ut på nätet). Hovrätten ändrade dock domen och en av männen dömdes – till samhällstjänst…

2013 dömdes 178 män för våldtäkt enligt BRÅ. Det var 78 färre än år 2008. Den nedåtgående trenden beror inte på att antalet våldtäkter minskar. Tyvärr. Inte heller andra brott mot kvinnor.

Vi som följt rättegången mot Martin Jonsson som slog ihjäl sin fd flickvän Lotta Rudholm blev nog alla besvikna när Högsta domstolen igår beslutade att inte ta upp fallet.

Efter en lång tid av våld och hot om våld slog han till slut ihjäl henne. Med 115 kilo bakom knytnävarna mosade han sitt 59-kilos ex till döds. Hon visste att hon skulle dö, det hade han gjort klart för henne. Tingsrätten dömde honom till lagens strängaste straff, livstid. Hovrätten däremot lindrade domen och tidsbestämde den till 18, vilket i praktiken innebär att han är ute efter 12 år. Flera omständigheter gjorde det möjligt att döma till livstid, såsom att brottet utfördes av en närstående, hade föregåtts av våld och hot om våld, var synnerligen grovt och dessutom medfört stort lidande för brottsoffret. Att få sin skalle krossad av upprepade knytnävsslag medför troligen stort lidande… Men nej. Lotta Rudholms död var inte värt ett livstidsstraff enligt Svea Hovrätt. Kunde hon dött mer, undrar man ju?

Polisen Simon Häggström specialiserad på prostitution och människohandel i sexuellt syfte skrev igår uppgivet på sin facebooksida. En man i Stockholmsområdet har lagförts för upprepade sexköp av en minderårig. Alltså ett barn. Pengar och cigaretter har betalats i utbyte för, vad tingsrätten bedömer, avancerad sex. Påföljden för mannen, som även tidigare dömts för sexköp både av barn och vuxna, blir skyddstillsyn och vård i öppenvården. Skälet är att han känt sig så nere och sexköpet var ett sätt att hantera negativ stress. Tingsrätten skriver att de anser att mannen återigen ska ”ges det förtroende som en skyddstillsyn innebär” och han behöver därför inte avtjäna något fängelsestraff.

Sexköpslagen och förbudet att köpa sex av barn är alltså främst avsedd för glada sexköpare. Är du lite nere är det inte alls lika allvarligt. Tonårsflickor kanske rent av finns till för att muntra upp deppiga gubbar?

En viktig del är att få fler kvinnor att anmäla de brott de utsätts för. Enligt BRÅs beräkningar anmäls idag endast 23 procent av alla våldtäkter. Varför är det så? Vi vet förstås att en majoritet av alla fall läggs ner. Att överlämna sig i rättsapparatens händer för att sedan få svart på vitt att rättsapparaten aldrig stod på din sida måste svida.

Den käftsmäll den slentrianmässiga straffrabatt som män som hatar kvinnor åtnjuter blir ett ytterligare övergrepp.

Just nu pågår en namninsamling på initiativ av organisaitonen Varken hora eller kuvad om att agera mot våldtäkter. Namnunderskrifterna ska lämnas över till justitieminister Morgan Johansson på internationella kvinnodagen den 8 mars. Läs gärna debattartikeln som publicerades idag på Aftonbladet.


Vill du kommentera? Välkommen till vår Facebooksida.

Back To Top
Sök