skip to Main Content

Kvinnor och män, vänster och höger, rätt och fel

Kvinnor och män, vänster och höger, rätt och fel.

Finns det något samband? Jomen det gör det ju! Låter kanske lite långsökt, och det är det också. Men inte desto mindre helt uppenbart när man tittar närmare på saken.

Kungapar avporträtteras traditionellt med kungen till höger och drottningen till vänster.

Man, respektive kvinna, har en varsin sida. Man tycker att det borde vara helt irrelevant att koppla sida till kön, men det är djupt rotat i vår kultur; knappar sitter till vänster på damkläder och till höger på herrkläder. När vi knäpper våra händer på onsdagsyogan skall kvinnan ha vänster tumme över den högra, och för män är det tvärtom. Förr var vänster sida i kyrkan avsedd för kvinnor och höger för män, och så är det fortfarande i islams moskéer. Tillika avporträtteras kungapar alltid med drottningen till vänster och kungen till höger. Detta är bara några exempel.

Så – en koppling mellan vänster/höger och kön är konstaterad. Men rätt och fel?

Engelskans right och left ger en hint av vad det handlar om. Och man menar faktiskt right som i rätt, ”good, proper, fitting, straight”. Förr korrigerades alla barn i skolan som var vänsterhänta. Det var fel hand. Left kommer från fornengelskans lift, som betyder vek, fånig, värdelös. Latinets ord för höger är dexter och vänster är sinister. Dexter betyder både höger, gynnsam, framgångsrik. Sinister, vänster, ogynnsam, skadlig, omoralisk. Tänk t.ex uttrycket ”vänsterprassla”!

”Genom att studera orden kan vi på det här sättet se hur föreställningar från antiken har levt vidare genom århundradena och är aktiva än idag. Höger står för rätt och normalitet, vänster för det avvikande och rent av farliga.” Skriver Gunhild Vidén, professor i latin vid Göteborgs Universitet.

Varför kvinnan fick vänster och mannen höger kan man spekulera i. Själv tror jag inte att dualismer varit så populära i förpatriarkala tidsåldrar. Tvärtom är min övertygelse att dualismer tillsammans med hierarkier, två grundkomponenter som gör det patriarkala systemet möjligt över huvud taget.

Om nu kvinnan tillskrivits vänster sida, eller själv identifierat sig med vänstra sidan, skulle det kunna hänga samman med att det är där hjärtat sitter. Hjärtat som pumpar runt blodet i kroppen, och som slutar slå när kroppen dör, den är motorn för fysiskt liv. För kvinnan som livsgivare och livsuppehållare passar då vänster fint.

Politiskt har samvetsfrågornas och de svagas förkämpar fått blodets färg, röd, och riktningsvisaren vänster, medan de blåblodigas, de ekonomiska framstegens politik fått den himmelska färgen blå, och riktningen höger. Hur det gick till, vet jag dock inte.

Slutligen; vi har ju inte behandlat de svenska orden vänster och höger. Dessa skiljer sig från både latinets och de övriga germanska orden för samma sak. En intressant teori jag hittat utgår från förlederna hög och vän. I brons- och järnålderns festlokaler fanns högsätet där husets fru eller herre satt, och så fanns där ett vänsäte, för höga gäster, det viktigaste sätet. Dessa var också placerade i salen på höger, respektive vänster sida!


Vill du kommentera? Välkommen till vår Facebooksida.

Back To Top
Sök