skip to Main Content

Erfarna chefer är också nya på jobbet

Sitt första chefsjobb fick hon på Malmö Stadsteater efter att ha gått en chefsutbildning för kvinnor inom scenkonsten. Att gå från skådespelare till teaterchef utan att ha passerat regissörsrollen anses ovanligt, men varken det eller att hon blev chef över sina gamla arbetskamrater blev något problem. Lite mer av en utmaning blev det när det så småningom blev dags att byta arbetsplats och axla ledarskapet på en annan teater.

När Klara K Nätverk Uppsala lunchar med Petra Brylander har hon hunnit vara vd på Uppsala Stadsteater i ganska precis ett år.

Hur har ditt första år varit?
-Väldigt utvecklande och roligt. Men också en lite större utmaning än jag trott.

Vilka utmaningar har du mött?
-Efter lång tid som chef för Stadsteatern i Malmö kände jag mig trygg i min ledarroll och tyckte att jag hade ett visst ”kapital” med mig in i verksamheten. Men ganska snabbt insåg jag att trots att mitt uppdrag på pappret är likt mitt förra så skiljer sig kulturen, rutinerna och medarbetarnas förväntningar mycket.

Kan du ge ett exempel på något som varit svårt?
-Inledningsvis upplevde jag att det fanns förväntningar på att jag skulle leda precis som den gamla chefen. ”Så här har vi aldrig gjort förut”, var en kommentar som förekom en del. Förändring tar lite tid men jag tycker att det har gått bra och jag är väldigt stolt över det scenprogram vi tillsammans har skapat för året.

På tal om vad som spelas framöver passar vi på att fråga Petra om hon inte saknar att stå på scenen själv. Hon berättar då att hon inte lämnat skådespelaryrket helt, utan har skrivit in sig själv i teaterprogrammet (det blir en ekonomiskt bra affär, jag har ju redan lön!) med monologen Livet kom så plötsligt.

Det visar sig att flera av Klara K:s medlemmar redan har sett monologen och uppmanar oss andra att gå.

På stående fot bestämde vi att Klara K behöver gå mer på teater.

 

Back To Top
Sök