skip to Main Content

”En revolution för jämställdhet”

#metoo och dess efterdyningar var samtalstemat vid årets första nätverkslunch för Klara K:s Nätverk Stockholm. Centerpartiledaren Annie Lööf, som var dagens gäst, berättade mycket öppenhjärtigt om hur #metoo skakat henne i grunden och att hon nu lägger stort fokus vid jämställdhet och mäns och kvinnors olika villkor.

– metoo berörde mig starkt, förstås. Jag är ju inte bara partiledare utan även chef för medarbetare. Kränkningar och sexism förekommer även i min organisation och självklart har vi också strukturer som vi behöver arbeta med, säger hon.

Nätverk Stockholm pratade om #metoo med Annie Lööf.

Som makthavande kvinna i offentlighetens ljus har Annie Lööf själv utsatts och hon har tidigare berättat om både näthat och ovälkomna händer. Så att problemen fanns var ingen nyhet. Vad som blev en väckarklocka med #metoouppropet, och det som berörde henne mest, var att det blev så tydligt hur utbredd sexismen är på alla nivåer i samhället och att kränkningarna ofta är väldigt grova.

-Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar kvinnor oavsett ålder eller yrke. Det finns överallt och det är något vi aldrig ska acceptera.

Annie Lööf betonar vikten av att #metoo nu leder till verklig förändring av attityder och värderingar. Och hon är positiv.

-metoo är en historisk vändpunkt, en revolution för jämställdhet. Jag skulle jämföra med när kvinnor fick rösträtt. Det finns ett före och ett efter.

Back To Top
Sök