skip to Main Content

Cramo förnyar sitt samarbete med Klara K

För tre år sedan sökte få kvinnor jobb på Cramo – nu kommer hälften av ansökningarna från kvinnor.
– Det handlar om att våga förändra sig, säger Ingrid Hollertz, HR-chef, som just förnyat partnerskapet med Klara K.

Maskinuthyrningsföretaget Cramo inledde ett arbete för ökad jämställdhet för tre år sedan, 2015. Den konkreta effekten kan sammanfattas i dubbelt upp på tre år. Antalet kvinnor på Cramo har ökat med 100 procent, både på ledande positioner och ute i verksamheten.

-Vi har kvinnor på ledande befattningar vi inte hade förut; distrikt, region-, produktchefer. 13 procent av ledarna är kvinnor, det är jag stolt över. 2014 var det 5 procent. Hälften av deltagarna på vår senaste interna ledarutbildning var kvinnor, säger Ingrid Hollertz.

För att få fart och inspiration i jämställdhetsarbetet blev Cramo partner till Klara K.

-Det ger en viss tyngd som förpliktigar och är en signal internt. Klara K har bidragit med värdefull kunskap och inspiration och vi har även fått konkret hjälp av Camilla Wagner som expert på området. Hon har varit ett bra bollplank åt oss på HR, som en mentor kan man säga. Vi har exempelvis bjudit in Klara K att delta i föreläsningar och filminspelningar för våra medarbetare, deltagit i Klara K-dagen och de kvinnliga nätverken.

Nu har Cramo precis förlängt sitt sponsorskap.

Ingrid Hollertz beskriver Cramos arbete i flera steg. Till att börja med satte ledningen upp strategiska och konkreta mål. 2020 ska de ha 120 kvinnor i depåverksamheten samt 20 procent kvinnor på ledarbefattningar.

-Det är viktigt att börja i ledningen, göra det till en strategisk fråga, och att sätta siffror så att målbilden blir tydlig för alla medarbetare. Våra ledare är nyckelpersonerna i jämställdhetsarbetet och har en viktig roll, exempelvis för att utveckla och medvetandegöra men också i att rekrytera nya medarbetare.

-Vi upptäckte att få kvinnor sökte våra lediga tjänster och insåg att vi behövde göra en förändring i hur vi rekryterade, berättar Ingrid Hollertz.

Cramo tittade på hur andra företag i samma situation gjort, granskade sina annonser och rekryteringsvägar, samt hur de värderar kompetens och attityder. Tidigare hade Cramo högre krav på kompetens avseende maskiner och teknisk utrustning men idag lägger de större fokus på attityd och kundbemötande. Maskinkunskap är ofta något Cramo kan utbilda sina medarbetare i.

-Vi rekryterar från flera branscher idag än vad vi tidigare gjorde, även från servicebranscher inom vård och restaurang. Nu har vi nästan hälften kvinnor som söker. Det gick på tre år, helt fantastiskt!

I början var reaktionerna lite avvaktande, men när allt fler kvinnor kom in på arbetsplatserna sattes förändringsbollen i rullning.

Cramos jämställdhetsarbete har även uppmärksammats externt. Nyligen var Ingrid Hollertz inbjuden talare på Nordbyggmässan och berättade om deras jämställdhetsarbete under rubriken ”Jämnt på jobbet” – ett branschgemensamt initiativ som initierats av Svensk Byggtjänst. Att bidra med sina erfarenheter öppnar också dörrar till nya samarbeten t ex med branschnätverk eller med kvinnonätverk hos kunderna.

-Klara K har inspirerat oss mycket i detta, säger Ingrid Hollertz.

Hon tycker att Cramo skaffat sig ”en unik position” på sin marknad, även om utmaningen att behålla de anställda är stor och kräver bra arbetsförhållanden för alla.

-Det är medarbetarna som gör skillnad för företag som vårt. Maskinerna är desamma som konkurrenternas.

Nu väntar hon på resultatet från en undersökning som gjorts på Gävle högskolas personalvetarprogram och där Cramos anställda har deltagit. Vad som kommer fram där kan påverka inriktningen framåt.

-Vi vill bygga vårt fortsatta jämställdhetsarbete på fakta. Vi ska också engagera oss mer i det branschgemensamma arbetet ”Jämnt på jobbet”.

Cramo ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med Klara K:

-Vi har kommit en bit på vägen med vårt jämställdhetsarbete, men vi är långt ifrån i mål. Vi har utmaningar precis som alla andra företag, säger Ingrid Hollertz.
-Vi uppskattar den inspiration och expertis Klara K erbjuder. Den bidrar till vår löpande utveckling och viljan att förnya och höja våra mål. Det gäller att orka hålla fast och inte tro att det går av sig själv.

Back To Top
Sök