skip to Main Content

Kvinnors företagande lägre än statistiken visar

Bland heltidsföretagare är endast 17 procent kvinnor, visar en undersökning från Women Business Research Institute, Wombri. En siffra som är betydligt lägre än de 30 procent som officiell statistik visar.

– Det går inte att dra någon annan slutsats än att kvinnor väljer bort företagande. Det är allvarligt för det är genom företagande man bygger förmögenhet. Detta bidrar till en ojämställd förmögenhetsfördelning i samhället, säger Monica Renstig, som gjort undersökningen.

Skillnaden mellan Wombris undersökning och den officiella statistiken är att Wombri rensat bort alla företag som omsätter under en miljon kronor om året.

Monica Renstig, Wombri.

– Det är först då man kan tala om heltidsföretagande där det går att ta ut en liten lön. Ett företag som går att leva på, som är jämförbart med en anställning, säger Monica Renstig.

Med de premisserna visar statistiken en annan könsfördelning än den som presenteras officiellt. Antalet kvinnor som äger och driver heltidsföretag (med en omsättning på minst en miljon kronor per år) är 26 727, vilket utgör 17 procent av alla heltidsföretagare. Det är bra mycket färre än den officiella siffran på 110 000 företag som drivs av kvinnor. I den siffran ingår alla företag, även de sk ”kombinatörerna”, som har en omsättning under vad som går att försörja sig på. Antalet män som driver heltidsföretag är 132 959, alltså 83 procent.

Tittar man på de företag som omsätter mer, över 25 miljoner, ökar ojämställdheten. Här går det bara en kvinna på tio män, 660 kvinnor och drygt 6000 män. Också i de branscher som brukar kallas traditionellt kvinnliga ägs och drivs fler företag av män, även om kvinnorna ökar. De branscher där vi hittar flest kvinnodrivna företag som omsätter mer än 25 miljoner är handel, följt av den rätt allmänna kategorin tjänsteföretag.

– 34 procent av de kvinnodrivna företagen med en omsättning på över 25 miljoner är inom handel. Vanligast är att man driver ett livsmedelsföretag. Man har en Ica-affär helt enkelt, säger Monica Renstig.

På startup-scenen är ojämställdheten ännu värre.

– När vi tittar på den så kallade 33-listan (magasinen Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över innovativa teknikbolag med global potential, red anm) har andelen kvinnodrivna företag legat på 7 procent de senaste åren. Inte så konstigt då kanske att kvinnor tilldelas mindre riskkapital än män, säger Monica Renstig.

Men även om företagarmännen dominerar inom kvinnodominerade branscher, som vård och skola, så har öppningen i den sektorn bidragit till att kvinnors företagande ökar. Enligt en jämförelse mellan 2011 och 2015 har antalet företag som omsätter över miljonen ökat med 13 500 företag. Kvinnors företagande ökar mer, med 20 procent, än mäns, där ökningen stannar på 7 procent.
Följden av att fler män än kvinnor väljer företagarbanan blir att kapitalet ägs av män, hävdar Monica Renstig:

– Det här innebär att män äger 80-90 procent av all förmögenhet i Sverige, eftersom företagande är det bästa sättet att bli rik och bygga förmögenhet på.

Ofta krävs det kapital för att bygga företag, vilket gör att ojämställdheten reproducerar sig.

– Det bästa sättet att bli rik på är att ta en teknikuppfinning, skala upp den och rulla ut den internationellt. Det kräver kapital, säger Monica Renstig, och exemplifierar med Spotify och iZettle.
– Det är också för få kvinnor som väljer ingenjörsbanan. Där blir man uppfinnare. Vore jag i början av mitt yrkesliv idag hade jag valt att bli civilingenjör och satsat på health tech-branschen.

Hon tycker att politiken för att få fler kvinnor att driva företag bör rikta in sig på andra saker än den gjort hittills. Socialförsäkringssystemet till exempel.

– Ett sätt vore att låta alla, anställda som företagare, få full föräldrapenning. Resten av arbetslivet betalar man ju via avgifter in pengar till socialförsäkringssystemet. Jämfört med anställning, som under decennier kryddats med allt fler betalda förmåner, ter sig företagande som ett mycket sämre alternativ, säger hon.

– Med digitaliseringens effekter och alltfler lösare anställningsformer är det hög tid att med jämställda villkor bereda väg för att kvinnors företagande ökar väsentligt. Företagande ger nämligen möjligheter till ett betydligt friare liv, vilket många efterfrågar idag.

På Klara K-dagen den 27 november diskuterar vi bl a vikten av kvinnors ägande. Läs mer och anmäl dig här.


Fakta – Så gjordes undersökningen:

En körning på SCB:s siffror i företagsledardatabasen gav en lista på operativa företagsledare som också äger eller deläger det bolag de driver.

Enbart fåmans-aktiebolag, handelsbolag och egenföretagare ingick i körningen, som segmenterades på kön, bransch och omsättning.

Alla bolag som omsatte mindre än en miljon om året rensades bort. Kvar fanns 159 686 företag, varav 26 727 ägs och drivs av kvinnor och 132 959 av män.

Källa: Wombri och SCB

Back To Top
Sök