skip to Main Content

IRL-möten i en digital värld

Distansarbete, videomöten och delade dokument. I teorin kan många av oss sköta vårt arbete utan att någonsin träffa varken kolleger eller kunder. Med den här utvecklingen skulle man kunna tro att mötesbranschen går en säker död till mötes. Sanningen är den motsatta. Branschen växer.

Enligt Katarina Niss, delägare i Compro Möten & Event, ställer vi helt nya krav på möten och konferenser idag. 

Katarina Niss, Compro Möten & Event

”Människor behöver mötas, men de här årliga 3-4-dagarsmötena som bokades upp flera år i förväg har blivit färre. Likaså de äventyrliga teambuildingövningar där man skulle klättra, krypa och kravla. Idag fattas beslut om möten ganska snabbt och övningarna handlar mer om inspiration och kunskapshöjande aktiviteter”, säger Katarina Niss.

Att branschen förändrats kan man ana av Compros egna marknadsföringsaktiviteter. Istället för att locka ut potentiella kunder till en stor mässa väljer de ofta att bjuda in till mindre, mer personliga event, som tex en glamorös aw.

Ett exempel på detta är Lyxtorsdag, som äger rum på flera platser i landet ett par gånger per år. Då bjuder Compro och deras ca 50 utställare på en minimässa i aw-format. Man får ta med sig en väninna, dricka lite bubbel och äta finger food. Ändå hinner man hem och kan äta middag med familjen.

”Jag behöver ju bara gå till mig själv. När jag ska träffa mina väninnor och vi tar fram kalendrarna kan vi få bläddra fram flera månader innan vi hittar en kväll som passar. På det här viset kan man umgås, jobba och ändå hinna hem till nattningen. Mötet blir inte bara mer effektivt, det blir också en gemensam upplevelse av guldkant på tillvaron och det är vad vi förväntar oss av möten idag”, säger Katarina Niss.


Fyra snabba för lyckade IRL-möten:

Innehållet – Fundera på varför ni träffas, formulera mål och syfte och håll er till agendan. Hellre kort och kärnfullt än långt och luddigt. Ett bra möte ska ge energi, inte ta.

Platsen – Tänk lättillgängligt. Långa restider är svårmotiverade när många har pressade scheman och tiden är knapp.

Lokalen – Säkerställ att alla kan delta på samma villkor. Kan tex en rullstol ta sig fram, finns det mikrofon, hörslinga, hiss?

Förtäringen – Kostmedvetenheten är hög idag och listan på preferenser blir snabbt lång. Välj vegetariskt och helst ekologiskt så inkluderar du många från start. Frukt, smoothie eller liknande är alltid bra att ha som alternativ (eller komplement) till den traditionella kakbuffén.


Som vän till Klara K är du varmt välkommen som gäst till någon av Compros Lyxtorsdagar. Mer info och anmälan hittar du här. Eventen är öppna för dig som någon gång planerar, arrangerar, köper eller bokar möten och event.

Back To Top
Sök