skip to Main Content

Klara K möter Charlotte Petri Gornitzka

Några månader innan kriget i Ukraina bröt ut klev hon på jobbet som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Krig, koranbränningar och nyligen svenskt ordförandeskap i EU har…

Back To Top
Sök