skip to Main Content

Så förebygger du stress på jobbet

Tidsbrist, konflikter, påfrestande fysisk arbetsmiljö, otydliga mål, orättvisor, ansvarsfördelning, rädsla att inte göra tillräckligt bra ifrån sig. Listan över faktorer som kan leda till stress blir snabbt lång. Vid Klara K:s nätverksfrukostar i oktober diskuterades hur man gör för att förebygga stress på jobbet.

Här listar vi några av nätverkets tips:

 1. Ta tempen varje vecka
  Se varandra och våga fråga hur medarbetarna mår.
 2. Ha en tydlig arbetsbeskrivning
  Minskar risken för missuppfattningar om vad som ska göras.
 3. Sätt tydliga, mätbara mål
  Utan mål vet man inte alltid när man är klar.
 4. Dela upp arbetsuppgifterna enligt trafikljusmodellen
  Kategorisera i röd (bråttom), gul (mindre bråttom) och grön (inte bråttom).
 5. Ha kul på jobbet
  Skoja, skratta och fira ofta! Födelsedagar, nya medarbetare, releaser, uppnådda mål. Det finns många anledningar att fira. Stort eller smått är inte så viktigt.

Få arbetsplatser har en plan för att förebygga stress på jobbet, det visar en färsk undersökning från Arbetsmiljöverket som har granskat 1600 arbetsplatser. Läs om undersökningen här.

 

Back To Top
Sök