skip to Main Content

Med forskningen som vapen

Laura_Hartman

Hon medger att hon var naiv, men hon hade aldrig väntat sig det motståndet.

Tiden var början av september och Laura Hartman var då forskningschef på SNS och uppdraget var att presentera en forskningsrapport med namnet Konkurrensens Konsekvenser. Syftet med forskningen var att granska den sedan 20 år konkurrensutsatta välfärden utifrån de argumenten som användes för att förespråka en öppen marknad.

Peje Emilsson, vd för pr- och lobbyföretag Kreab och också grundare av Kunskapsskolan, skrädde inte orden när han dumförklarade Laura Hartman, hennes medförfattare och hela SNS.

Debatten blev inte alls som Laura Hartman hade hoppats. Istället för att diskutera resultatet av forskningen så handlade det om hennes kompetens. Hon rustade sig för motangrepp.

Det gjorde dock inte resten av SNS. De gjorde sig redo att be om ursäkt.

Inom några dagar stod det klart för Laura Hartman att hon inte kunde vara kvar, så hon gick tillbaka till Uppsala Universitet som var snabba att erbjuda henne en ny forskningstjänst.

Slutade gjorde också hennes forskningskollega Olof Petersson. Så här kommenterade han sin avgång:

”Enligt min uppfattning borde det vara självklart att SNS inte begränsar en forskares yttrandefrihet. Men det har nu visat sig att den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten. Därför lämnar jag min anställning vid SNS.”

Det dröjde inte länge innan Försäkringskassan rekryterade henne som analyschef. Även i den rollen har hon tagit fram kontroversiella rapporter. Bland annat öppnade hon våra ögon för att ett ojämställt uttag av föräldraledigheten sätter normen för hur man även senare delar ansvar inom familjen. Ju jämnare uttag desto jämnare fördelning av det obetalda arbetet även när barnen är större.

Nyligen lämnade hon Försäkringskassan och ägnar nu det mesta av sin arbetstid till Kommissionen för jämlik hälsa.


Gå med i Klara K:s karriärnätverk! Vi finns i Stockholm och Uppsala. Klicka på respektive ort för att läsa mer.

Läs också:

Klara K:s Nätverk Stockholm nätverkslunchade med Nyamko Sabuni

Värdegrund – så blir den mer än ord. Klara K:s medlemmar tipsar om hur man effektivt arbetar med värdegrunden.

Back To Top
Sök