skip to Main Content

Värdegrund – så blir den mer än ord

På temat värdegrunder diskuterade deltagarna på Klara K:s nätverksträffar i april hur man gör organisationens värdegrund till något mer än bara fina ord i en undanstoppad pärm.

Många synpunkter, tips och råd kom fram under samtalen, här har vi summerat några huvudpunkter:

Definiera

  • Släng inte ut babyn med badvattnet. Om ni redan har en värdegrund som fungerar, utgå från den. Kanske behöver den kompletteras och redigeras något utifrån samtidens utmaningar.
  • Om ni börjar från början, ta gärna hjälp av kunder, leverantörer och medarbetare. De känner er bäst.
  • Undvik floskler och provtryck resultatet mot några som är kritiska.

Förmedla

  • Oavsett om värdegrunden är helt ny, uppdaterad eller gammal, så förtjänar den en egen punkt på konferensen.
  • Diskutera gärna vad motsatsen skulle innebära. Vilka risker skulle det medföra för företaget om inte värdegrunden efterlevs?
  • Ett bra knep är att ha rollspel och testa värdegrunden utifrån olika dilemman. När säger vi nej till en affär för att den inte går i linje med värdegrunden? Kom ihåg: En värdegrund är värdelös om den aldrig får kosta.

Implementera

  • Skapa naturliga kontrollpunkter för att se om en affär eller ett samarbete ligger i linje med värdegrunden.
  • Använd värdeorden både internt och externt för att nöta in dem.
  • Sanktioner. Att bryta mot värdegrunden måste ha en påföljd som är lika för alla.

Gå med i Klara K:s karriärnätverk! Vi finns i Stockholm och Uppsala. Klicka på respektive ort för att läsa mer.

Läs också:

Klara K:s Nätverk Stockholm nätverkslunchade med Nyamko Sabuni

Med forskningen som vapen. Nätverk Uppsala träffade Laura Hartman.

Back To Top
Sök