skip to Main Content

Glastaket intakt efter USA-valet

petter-camillaMed siktet inställt på att skåla för ett krossat glastak i form av Hillary Clinton som den första kvinnan på presidentposten i USA, arrangerade Klara K ett mingel med valanalys på Hotel Kungsträdgården i Stockholm dagen efter det amerikanska valet.

Nu blir det ju som bekant inte alltid som man tänkt sig, vilket denna kväll avspeglade sig både i valresultatet och i det faktum att Ulrica Schenström, som var inbjuden som gäst för att kommentera valutgången, fastnade i rådande snökaos och inte kunde ta sig fram till minglet. Lyckligtvis fanns Petter Odmark, analyschef på Reformklubben, bland gästerna och kunde hoppa in som expert istället.

I ett samtal lett av Camilla Wagner delade Petter Odmark med sig av sina tankar om vad som lett fram till valresultatet och vad vi kan förvänta oss på kort och lång sikt med Donald Trump som president.

Kort sammanfattat om vad Trump troligen kommer göra? Bygga vägar o broar utan att höja skatterna? Troligen inte!

Riva upp ”Obamacare”? Mycket troligt, inte minst utifrån att republikanerna motsatt sig detta sjukvårdssystem sen dag ett.
Motarbeta abort- och hbtq-rättigheter. Absolut!
Deportera immigranter och bygga en mur mot Mexico? Troligtvis inte!

Frihandel och andra utrikespolitiskt mer komplexa frågor är inte lika lätt att sia om än. Däremot kommer hans inflytande att leva kvar i flera decennier i och med att han får möjlighet att tillsätta 2-4 nya domare i högsta domstolen.

I samtalet reflekterades det också om hur valutgången kommer att påverka debatten i Sverige. En farhåga är att valet av Trump normaliserar det extrema, vilket kan gynna Sverigedemokraterna.

”Ja, det är en befogad rädsla. Vi behöver verkligen fundera över hur vi ska möta de här krafterna”, sa Petter Odmark.

En annan fråga som kommer få ett nytt ljus över sig är den pågående Natodebatten.

”Här finns det också två läger. Vissa säger att vi absolut måste gå med i Nato nu, eftersom säkerhetsläget i världen anses ännu mindre stabilt med Trump vid rodret. Andra menar att vi inte kan gå med i Nato nu, med tanke på USAs stora inflytande över försvarspakten och Trumps bristande impulskontroll.

Newt Gingrich, som troligen blir utrikesminister i Trumps regering, har sagt att han är tveksam till om USA bör hjälpa t ex Estland vid en attack från Ryssland, eftersom han anser att Estland är en förort till St Petersburg.

Ja, läget är minst sagt osäkert och Klara K lär få anledning att återkomma med fler analyser längre fram.

Back To Top
Sök