skip to Main Content

Årets jämställdhetsförebilder prisas av Klara K

I samband med Klara K-dagen den 27 november delade Klara K ut årets förebildspriser.

Årets uthållighetspris – Katarina Wennstam
Årets Förebild – Sara Danius
Årets Ögonöppnare – Sandra Bourbon
Pingvinpriset – Sveriges kvinnliga toppolitiker, representerade av riksdagspartiernas nuvarande eller tidigare partiledare: Anna Kinberg Batra (M), Mona Sahlin (S), Annie Lööf (C), Gudrun Schyman (V), Ebba Busch Thor (KD), Maria Leissner (L) och Isabella Lövin (MP).

En Klara K-förebild ska ha visat på mod, integritet och innovation. Gjort sin röst hörd och tagit en risk för att skapa nytta utanför sig själv och sin organisation.

Se motiveringar nedan.

Årets uthållighetspris 2018: Katarina Wennstam

Attityder och fördomar förändras bäst med hjälp av kunskap. Det vet Katarina Wennstam, som i snart två decennier har kämpat för att samhället i stort och rättsväsendet i synnerhet ska flytta fokus från offer till förövare i fråga om sexuella övergrepp. Med journalistisk nyfikenhet och stor respekt och tilltro till människans natur har hon avslöjat hur våra domstolar slentrianmässigt styrts av förutfattade meningar utifrån kön och socialt status. Så länge hennes röst finns med i debatten kan vi vara förvissade om att allmänt tyckande och känslodrivna argument alltid kommer att mötas med fakta. För detta tilldelas hon Klara Ks uthållighetspris 2018.

Årets uthållighetspris har med stort tålamod och ännu större envishet vidhållit sitt perspektiv och verkat för förändring under många år.

Årets förebild 2018: Sara Danius

Det är i kriser som ledarskapet ställs på sin spets. En del drar för gardinen och gömmer sig i mörkret. Andra öppnar fönstret och släpper in ljuset och framtiden. Sara Danius valde det senare och brödraskapet skrek av indignation. Med högburet huvud fullföljde hon sitt uppdrag och sopade rent från decennier av vänskapskorruption, jäv och bristande moral framför dörren till Sveriges mest anrika kulturinstitution. Historien lär döma alla de Aderton för deras snille och smak och då särskilt minnas en som visade prov på integritet, omdöme och modigt ledarskap.

Årets förebild har utifrån sin plattform eller maktposition på ett oåterkalleligt sätt förändrat strukturer och attityder i samhället.

Årets ögonöppnare 2018: Sandra Bourbon

Mycket snack och lite verkstad. Eller mycket buller och lite bång. Det beskriver mycket väl näringslivets jämställdhetsarbete de senaste decennierna. Trots att den ena studien efter den andra visar att jämställda bolag är mer lönsamma befolkas styrelserum och ledningsgrupper fortfarande mest av män. Framtidsfeministen Sandra Bourbon trotsade finansvärldens norm och satte ihop en aktieportfölj med jämställdhet som första prioritet. Resultatet lät inte vänta på sig. Jämställdhetsportföljen har utklassat börsens index med råge och därmed också bevisat att det här med lönsamhet inte bara är teori utan faktisk praktik. För det får Sandra Bourbon priset som Klara Ks ögonöppnare 2018.

Årets ögonöppnare har förändrat vårt sätt att se på verkligheten genom att lyfta sin fråga och vidga våra perspektiv.

 Pingvinpriset 2018: Sveriges kvinnliga toppolitiker

Ett hakkors inristat på ytterdörren en stilla sommarnatt. Mejlkorgar fulla med hat och haglande invektiv på Twitter.

Sexualiserade kränkningar, hat och hot om våld har blivit vardag för kvinnor i politikens högsta topp. Lägg därtill ett slentrianmässigt förakt och förminskande på såväl ledarsidor som vid middagsbord.

Hoten mot demokratin ökar i världen och tillbakagången slår hårt mot kvinnors rättigheter globalt. Tillsammans bereder de vägen för kommande generationer när de längst fram i ledet gestaltar kvinnors lika rätt till makten. De är inte bara försvarare av kvinnors fri- och rättigheter utan en förutsättning för vår demokrati. Idag och imorgon.

Klara Ks Pingvinpris 2018 går till Sveriges kvinnliga toppolitiker, som representeras av riksdagspartiernas nuvarande eller tidigare partiledare: Anna Kinberg Batra (M), Mona Sahlin (S), Annie Lööf (C), Gudrun Schyman (V), Ebba Busch Thor (KD), Maria Leissner (L) och Isabella Lövin (MP).

Pingvinpriset ägnas åt dem som står upp för inkludering, medmänsklighet och demokrati även när det innebär att de själva möts av hat och hot.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Wagner, VD Klara K
Mobil: 070-090 1157
E-post: camilla@klara-k.se

Klara K är en jämställdhetsbyrå som verkar för att främja kvinnors karriärer och vill bidra till ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Bolaget grundades 2007 och drivs sedan 2015 av Camilla Wagner och Petra Nedfors.

 

Back To Top
Sök