skip to Main Content

Små nätverk gynnar kvinnors karriärer

Att nätverk gynnar både mäns och kvinnors karriärer är inget nytt under solen. Men hur vi nätverkar spelar roll.

På Klara K har vi sedan starten 2007 sett klara bevis på att kvinnor i våra nätverk stärker varandra i sina karriärer. För vissa kan det uppfattas provocerande att ha ett nätverk för bara kvinnor, men nu får vi stöd i forskningen.

”Ja, det är alltid provocerande att vara exkluderande”, säger Klara Ks vd, Camilla Wagner. ”Men så länge förutsättningarna för män och kvinnor att nå sin fulla potential i arbetslivet är så olika ser vi ett behov av att ha samtal där kvinnor på ledande befattningar får diskutera sina vardagliga utmaningar i en kontext där de inte behöver förhålla sig till att de inte är män.”

En ny forskningsstudie publicerad i Harvard Business Review visar att framgångsrika kvinnors nätverk skiljer sig från framgångsrika mäns. En man som vill nå en hög position med en hög lön behöver vara aktiv och välkänd i ett nätverk. Det behöver inte vara stort, men han behöver ha en central roll. 

Ett sådant nätverk är även användbart för kvinnor, men det räcker inte. För att nå den högsta toppen behöver kvinnor ett litet nätverk med bara kvinnor. Dessa kvinnor ska ha få andra gemensamma kontaktytor och syften än att dela erfarenheter kring karriärfrågor.

Att tillhöra den innersta kretsen i nätverk ger både män och kvinnor information om lediga jobb och om hur bra olika arbetsgivare är på att erbjuda karriärvägar. 

För kvinnor räcker inte detta eftersom kvinnors väg till toppen ofta kantas av olika typer av motstånd kopplat till att vara normbrytande. Då gynnas man av ett mindre nätverk med andra som delar den erfarenheten. Får man möjlighet att dela sina erfarenheter kan man stärka och tipsa varandra om strategier för att förhandla, mm. 

Nätverkstips till kvinnor:

  • Sök kvalitet framför kvantitet i ditt nätverkande.
  • Att nätverka med människor utanför din egen sfär ger nya insikter.
  • Var uppmärksam så att din innersta cirkel inte är för snäv i gemensamma kontakter.

Just nu rekryterar vi nya medlemmar till Klara K i Stockholm och Uppsala. Läs mer om medlemskap här.

Back To Top
Sök