skip to Main Content

Kräftgång i jämställdheten

1995 var kvinnor i Sveriges totala inkomst efter skatt 78 procent av männens. Trots att kvinnor sedan dess utbildar sig mer, tar mindre del av föräldraledigheten, siktar på de höga positionerna och ja… precis allt det där vi sa åt kvinnor att de måste göra för att springa ikapp männen, så har kvinnor idag… trumvirvel… 78 procent av männens totala inkomst efter skatt.

Om detta skriver företagsekonomen Agneta Stark utmärkt i ETC.

Framförallt är det inkomst av kapital som kvinnor går miste om. Exempelvis utdelningar från investeringar i noterade eller onoterade bolag (förutsatt att dessa går med vinst). Lägre lön, mindre möjlighet att investera.

Kvinnor driver inte företag i samma utsträckning som män och framförallt inte stora företag. Om detta skrev vi redan 2018 i artikeln Kvinnors företagande lägre än statistiken visar där vi avslöjade att även om ca 30 procent av alla företag i Sverige ägs av kvinnor, så har bara ett av tio bolag som omsätter minst 25 miljoner en kvinna som ägare.

(Nu kommer det finnas en del läsare som med ryggmärgen vill hitta förklaringar som ligger i något nedärvt DNA. Ni har halkat in på fel sida. Vänligen återgå genast till Jordan Peterson-träsket.)

Det finns risker med att låta sitt företag växa och inte sällan kan t ex bryggfinansiering behövas innan en investering börjar betala sig. Till detta har vi banker och även offentliga institutioner som kan bistå med både råd och kapital. I en studie gjord vid Luleå tekniska universitet visade det sig att kvinnor i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital medan männen fick 50 procent. 53 procent av kvinnorna som sökte nekades helt, men bara 38 procent av männen gick hem tomhänta. Detta trots att forskarna inte kunde se några statistiska skillnader mellan hur män och kvinnor driver företag när det gäller tillväxtambitioner, försäljningsvolymer eller andra relevanta data. Den enda skillnaden var kön.

Det finns alltså högre hinder för kvinnor än för män att ta del av det kapital som genereras av framgångsrikt företagande. 

Det finns bara en slutsats att dra av detta. Ojämställdheten har inte minskat. 78 procent är inget annat än ett bevis på jämställdhetens kräftgång.

Back To Top
Sök