skip to Main Content

Professor Anna Wahl får Årets uthållighetspris 2020

KTHs vice rektor, professor Anna Wahl utses på fredagen den 4 december till Årets ögonöppnare 2020 på Klara K Awards, för att hon i hela sin forskningskarriär ägnat sig åt ledarskap, jämställdhet och motstånd i organisationer.

Övriga pristagare är Hélène Barnekow – Årets förebild, Matilda Voss Gustavsson, journalist och författare – Årets ögonöppnare samt Gina Dirawi, programledare, författare, låtskrivare och artist som tilldelas Pingvinpriset.

– En pristagare som får årets uthållighetspris ska med stort tålamod och ännu större envishet ha vidhållit sitt perspektiv och verkat för förändring under många år, och det har professor Anna Wahl verkligen gjort. Hennes pedagogiska sätt att presentera fakta kring maktstrukturer har varit värdefull både för kunskapsinhämtning och som argument i debatten, säger Camilla Wagner, vd Klara K, som står bakom priset.

Motiveringen lyder:

Det finns de som tror att jämställdhet kommer med tiden. Som en evolutionsutveckling. Inget kunde vara mer felaktigt. Bakom varje seger flyter blod, svett och tårar från dem vars axlar vår generations feminister står på idag. Tålamod, övertygelse och en stor dos jävlar anamma krävdes då liksom nu. Årets pristagare i kategorin uthållighet personifierar dessa egenskaper. Anna Wahls gärning har flyttat jämställdhetsdebatten från ett allmänt tyckande till en kunskapsfråga. Ända sedan 1992, då hon disputerade i företagsekonomi om könsstrukturer i organisationer, har hon försett oss med forskningsbaserad fakta och vederhäftiga argument. Hon har med flit och slit gett genusperspektivet en akademisk plattform för en seriös debatt.

Tidigare pristagare i kategorin uthållighet är: Petra Hedengran, Pia Sundhage, Yvonne Skattberg, Katarina Wennstam och Lina Thomsgård.

Om professor Anna Wahl
Anna Wahl, född 1957 i Stockholm. Professor i Genus, organisation och ledning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där hon även är vice rektor.

Om Klara K
Klara K är en jämställdhetsbyrå som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Bolaget grundades 2007 och drivs sedan 2015 av Camilla Wagner och Petra Nedfors.

För mer information, kontakta:
Camilla Wagner, VD Klara K
Mobil: 070-090 11 57, e-post: camilla@klara-k.se


Foton

Foto: Daniel Fridell
Foto: Daniel Fridell
Back To Top
Sök