skip to Main Content

Jan Björklund svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Liberalernas dag och här svarar Jan Björklund.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill ni göra åt det?

-Den enskilt viktigaste jämställdhetsutmaningen är det hedersrelaterade förtrycket. Självklart finns många andra problem att ta tag i, till exempel den ekonomiska ofriheten och våld i nära relationer, men vi måste kompromisslöst försvara varje ung flickas och varje kvinnas rätt att bestämma över sitt eget liv oavsett bakgrund. Klarar vi inte av det har vi svikit hundrafemtio år av kamp för kvinnors rättigheter i Sverige.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad tror du är den främsta orsaken till det och vad skulle ni vilja göra åt det?

-En viktig förklaring är den könsuppdelade arbetsmarknaden, eftersom pensionen baseras på löneinkomsten. Inom den offentliga sektorn har lönerna för många kvinnodominerade akademikeryrken släpat efter. Vi i Liberalerna vill bryta detta mönster, till exempel genom fler karriärtjänster för lärare och specialistsjuksköterskor. Ofrivilligt deltidsarbete ska motverkas och pensionssystemet ska bli mer jämställt genom att en större del av pensionsrättigheterna ingår i bodelningen. Dessutom behövs en ny föräldraförsäkring, men det återkommer jag till i nästa fråga.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också Liberalernas bild och hur skulle ni vilja komma tillrätta med det?

-Ja, vi delar den bilden. Vi är stolta över att Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring, men dagens system bidrar till att bevara ojämställda mönster. Det är dags att införa en ny modell som ökar valfriheten och jämställdheten. Vår modell innebär att de flesta dagar ska tas ut under barnets första två år. Vi vill också att familjen ska kunna välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd (upp till taket) eller lite längre försäkring med lägre ersättning. Ett sådant system finns i Norge och har lett till att fler kvinnor går tillbaka tidigare till jobbet, vilket ökar jämställdheten.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

-Till att börja med ska varje seriös feminist lägga det rödgröna förslaget om stopp för privata välfärdsalternativ i papperskorgen. Det är ett förslag som är direkt riktat mot en av de få branscher där kvinnor har en stark representation både som ägare och företagsledare. Utformningen av föräldraförsäkringen spelar också in, eftersom det är svårare för företagare att kunna få del av försäkringens möjligheter. Självklart är generella insatser för att stimulera startande av företag viktigast, men det kan behövas extra insatser också i framtiden inriktat på kvinnors företagande.

Skulle du kalla dig feminist? Förklara gärna svaret.

-Jag kallar mig feminist. Liberalism handlar om att varenda människa ska ha möjlighet att styra sin tillvaro, och för mig innebär feminism att man är beredd att arbeta för kvinnors och mäns lika möjligheter att skapa sig ett gott liv. Därför är jag liberal feminist.

Har Liberalerna något/några vallöfte/-n som skulle stärka jämställdheten?

-Vi har många, bland annat:

  • Ny föräldraförsäkring för att stärka jämställdheten och valfriheten
  • Fortsatta lönesatsningar på kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och specialsjuksköterskor
  • Jämställdhetsfokus på samhällsinformationen till nyanlända
  • Kraftigt ökade resurser till arbetet mot hedersrelaterat våld
  • Skärpta straff vid fridskränkningsbrott
  • Att Sverige ännu ska verka för kvinnors och flickors rättigheter i utrikes- och biståndspolitiken.

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Det hoppas jag inte dröjer länge till, även om huvudkandidaterna i detta val är män. Det liberala partiet har sina rötter i rösträttsrörelsen för män och kvinnor och vi fick vår första kvinnliga partiledare för snart 25 år sedan. För oss är varvade listor en självklar princip.


Läs vad de andra partiledarna har svarat:

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet
Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Annie Lööf svarar om jämställdhet
Stefan Löfven svarar om jämställdhet
Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet
Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Back To Top
Sök